,,DelPro™" preziciška analizė

Pienininkystė kasmet tampa vis išmanesnė ir įmantresnė. Šiandien jau yra galybė jutiklių ir duomenis registruojančių įrenginių, kurie automatiškai fiksuoja duomenis, kurių kadaise nustatyti išvis nebuvo įmanoma. Valdydama visų šių jutiklių darbą ir jų registruojamus duomenis, „DelPro“ užtikrina, kad jūs laiku gautumėte lengvai suprantamą, praktišką informaciją, užuot paskendę nesibaigiančių duomenų sraute.

  • Automatiškai registruojami tikslūs duomenys
  • Žinojimas, kada reikia patikrinti kiekvieną konkretų gyvulį
  • Kiekvienam gyvuliui skirtas „DelPro“ biomodelis
  • Tai tarsi dar vienos jūsų akys tvarte
Susisiekite su artimiausiu

DeLaval atstovas

,,DelPro™" preziciška analizė

Prekės

,,DelPro™" preziciška analizė

Tinka su

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com