Product Image

„DeLaval Herd Navigator™“

„DeLaval“ „Herd Navigator“ suteikia galimybę pažangiems pienininkams iniciatyviai valdyti savo gyvulių bandą. Pateikiama tiksli pieno analizė, kuria remiantis galima sudaryti veiksmų planą kiekvienos karvės ar visos bandos atžvilgiu, kad ūkio pelningumas būtų didesnis dėl geresnių reprodukcijos rezultatų ir mažesnių išlaidų sveikatos priežiūrai; o kartu ir efektyviau panaudoti laiką. Jūsų dienai dar tik prasidėjus, „DeLaval“ „DelPro“ su „Herd navigator“ jus įspėja, kurias karves reikia sėklinti, kurių veršingumo patikrą atlikti, kurias gydyti ar skirti dar kokio dėmesio.

  • Tikslios analizės
  • Ankstyvas nustatymas
  • Iniciatyvi karvių priežiūra
  • Kiekvienai karvei skirtas „DelPro“ biomodelis
  • Tai tarsi dar vienos jūsų akys tvarte

Padaryta geriau

Susisiekite su artimiausiu

DeLaval atstovas

Parsisiųsti

Brošiūra

„DeLaval Herd Navigator™“

Pagrindinės naudos

Sėkmingas reprodukcijos valdymas

„Herd Navigator“ padeda jums atlikti karvių apvaisinimą tinkamu metu. „Herd Navigator“ padeda tuo, kad automatiškai išmatuoja progesterono kiekį piene, praneša jums, kada karvė pradeda rujoti, kada apsivaisino, jei įvyko ankstyvas persileidimas, ir kurių karvių kaiušidėse yra susidariusių patologinių darinių, tokių kaip cistos.

Sėkminga mastito kontrolė

Pieno sudedamoji dalis, pagal kurią „Herd Navigator“ stebi karvės tešmens sveikatą, yra laktato dehidrogenazė (LDH). Tai enzimas, kurio kiekis stipriai koreliuoja su somatinių ląstelių skaičiumi naujų infekcijų atveju. Taip „Herd Navigator“ aptinka infekciją dar prieš atsirandant bet kokiai galimybei ją pastebėti plika akimi. „Herd Navigator“ galimybė anksti nustatyti mastitą yra geriausias būdas karvių tešmens sveikatai gerinti. Anksti išsiaiškinus ligą, dažniausiai ir antibiotikų reikia mažiau, ir gydymas trunka trumpiau, o tai leidžia sutaupyti pinigių.

Sėkminga ketozės kontrolė

Iškart po apsiveršiavimo seka laikotarpis, kuris yra kritinis kiekvienai melžiamai karvei, nes jos organizme vyksta medžiagų apykaitos pasikeitimai, nusilpsta imunitetas, energijos balansas tampa neigiamas ir sustiprėja bendras patiriamas stresas. Visa tai padidina susirgimų tikimybę ir mažina produktyvumą. Ketozė yra medžiagų apykaitos sutrikimas, dažniausiai aptinkamas labai pieningose bandose. Jis dažniausiai karvėms pasireiškia praėjus nuo kelių dienų iki kelių savaičių po apsiveršiavimo. „Herd Navigator“ automatiškai stebi betahidroksibutirato (BHB) kiekį karvių piene po apsiveršiavimo ir pagal tai diagnozuoja subklinikinę ketozę. Tai leidžia jums anksti imtis reikiamų priemonių, kad netektų patirti pieno gamybos nuostolių ir veterinarinių išlaidų.

Sėkmingas efektyvaus šėrimo valdymas

Pašarai sudaro labai didelę pieno gamybos išlaidų dalį. Todėl puikiai suprantame jūsų poreikį gyvulius šerti efektyviai. „Herd Navigator“ automatiškai analizuoja jūsų karvių bandos šėrimo efektyvumą pagal šlapalo (arba karbamido) kiekį piene, todėl tai naudingas instrumentas, kuriuo galima nustatyti, kaip karvės reaguoja į raciono pakeitimus. Jo padedami galite sužinoti, ar pašaruose ne per daug baltymų (brangiai atsieinanti problema), o gal įtraukus į racioną šiek tiek daugiau fermentuotų angliavandenilių, padidėtų duodamo pieno kiekis. Nedideli raciono savikainos pakeitimai gali turėti milžiniškos įtakos jūsų piniginėms įplaukoms. 

Rodyti daugiau

Papildę turimą ūkio valdymo platformą „DelPro“ bendrovės „DeLaval“ programa „Herd Navigator“, turėsite gana paprastą, bet labai pažangią gyvulių reprodukcijos valdymo priemonę savo ūkyje. Papildomai įdiegus „Herd Navigator“, „DelPro“ suteikiama prieiga prie gyvulių reprodukcijos ir rujos aptikimo auksinio standarto – progesterono. Pieno analizė atliekama automatiškai, todėl „DelPro“ biomodelis pagal progesterono kiekį kiekvienos karvės piene gali prognozuoti, kada ta karvė pradės rujoti, ir nustatyti, kada bus tinkamiausias laikas ją sėklinti.

Tiksliai žinodami, kurios karvės yra kamuojamos subklinikinės ketozės ir galėdami aptikti karves, kurioms gresia ūmaus mastito rizika, galite nedelsdami imtis veiksmų, kad apribotumėte nuostolius.

„DelPro“ yra galingiausias ūkio valdymo instrumentas, jį pavyko sukurti tik dėl ištobulintų „DeLaval“ nuosavų firminių biomodelių, kurie ir yra „Herd Navigator“ duomenų analizės variklis. Visa tai padeda jums aiškiau priimti praktiškus sprendimus. Taigi visą savo dėmesį galite nukreipti į reikiamą karvę reikiamu metu ir griebtis reikiamo gydymo nedelsiant.

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com