Geresni sprendimai garantuoja geresnę gyvulių sveikatos būklę

Kaip ir jūs, mes entuziastingai trokštame užtikrinti, kad gyvuliai būtų sveiki ir kad jūs galėtumėte kontroliuoti savo ūkyje gaminamo pieno saugą.

  • Kruopštus su gyvulių sveikata susijusių įvykių registravimas
  • Sujungti duomenys apie gyvulių sveikatą indeksuojami
  • Būkite pasiruošę atlikti gyvulių sveikatos patikras
  • Struktūrizuokite savo sprendimus ir veiksmus geriausiu įmanomu būdu
Susisiekite su artimiausiu

DeLaval atstovas

Greitis turi lemiamos reikšmės

Tik sveiki gyvuliai duoda kokybišką pieną, duoda jo daug ir tik taip galima užtikrinti jų ilgaamžiškumą, lemiantį tvarią ūkininkavimo veiklą ir nepralenkiamus reprodukcijos rezultatus.

Kuo greičiau diagnozuosite sveikatos sutrikimą ir imsite jį gydyti, tuo greičiau gyvuliai pasveiks ir paprastai tuo mažiau nukentės produktyvumas. Būtent todėl „DelPro“ buvo sukurta taip, kad tikslią informaciją apie gyvulių sveikatą pateiktų greitai.

Geresni sprendimai garantuoja geresnę gyvulių sveikatos būklę

Pagrindinės naudos

Tikslūs užrašai

Kadangi gydymo duomenis turite registruoti tiksliai, „DelPro“ leidžia paprasčiau ir greičiau atlikti šios informacijos įvedimą, saugojimą ir dalijimąsi ja. „DelPro“ sukurta taip, kad žengti žingsnį nuo diagnozės link gydymo būtų kiek įmanoma paprasčiau. Ne tik galite sudaryti konkrečius gydymo protokolus, juose kiekvienai diagnozei priskirdami tam tikrus vaistus ir veiksmus, bet pradėję gydymą dar gausite įspėjamuosius pranešimus, kokias procedūras turite atlikti, nukreipti pieną ir atrinkti gyvulius. Taip pat vienu spustelėjimu turėsite prieigą prie įrašo, kad priskirtus veiksmus jau atlikote.

Automatinis pieno nukreipimas

Jei naudojate „DeLaval“ melžimo sistemą, „DelPro“ atlieka pieno kokybės vertinimą pagal pieno elektrinį laidumą ir nustatytą kraujo kiekį jame. Aptikus bet kokį nuokrypį, jums nedelsiant apie tai pranešama. Jei pageidausite, VMS V300 automatiškai nukreips pieną šalin, kad jis nepatektų į pieno aušintuvą; arba jei melžiate tradicine ar karuseline melžimo aikštele, nuims melžtuvą.

Jutiklių įkomponavimas

Dabar jau siūlomi jutikliai, kurie automatiškai ir labai tiksliai matuoja LDH, BHB, progesterono, SCC, kraujo kiekį, įvertina gyvulių aktyvumą ir kūno būklę. Įkomponavus šiuos jutiklius į visą sistemą kartu su „DelPro“, apie tikėtinas problemas būsite įspėti dar nė nepasireiškus jokiems plika akimi pastebimiems požymiams, vadinasi, būsite geriau informuoti, galėsite reaguoti greičiau, taigi priimsite geresnius sprendimus.

Kombinuotasis sveikatos biomodelis

„DelPro“ karvių monitoriuje pateikia kiekvienos karvės sveikatos indeksą. Tai sudėtinis įvertis, sudarytas iš daugybės kasdien registruojamos informacijos ir išreikštas vienu skaičiumi, kad būtų galima akimirksniu įvertinti kiekvienos karvės sveikatos būklę. Tai leidžia greitai pastebėti bet kokius karvės sveikatos būklės pasikeitimus ir skirti jai atitinkamą išskirtinį dėmesį.

Pieno kokybė

„DelPro“ programoje „Farm Manager“ galima patyrinėti, koks yra kiekvienos karvės indėlis į bendrą somatinių ląstelių skaičių (SCC) piene, esančiame pagrindiniame aušintuve, ir pabandyti pamodeliuoti, ką reikštų finansiškai atsisakyti vienos ar kitos karvės. Mes jums pažadame nuoseklų jūsų laikomos gyvulių bandos valdymą – laiku ir automatiškai.

Sveikatos priežiūros protokolai

„DelPro“ funkcijos „Veterinaro vizitas“ ir „Skiepijimo protokolas“ skirtos tam, kad veterinaro apsilankymai būtų maksimaliai efektyvūs. Jūsų darbo praktiką sujungus su visa turima informacija apie gyvulius, automatiškai sudaromi sąrašai, kuriuose nurodomi kiekvienam gyvuliui priskirti suplanuoti veterinaro vizitai. Nesvarbu, ar reikėtų skiepyti, trumpinti nagas, atlikti veršingumo patikrą, turite visas galimybes gyvulio sveikatos priežiūros modulyje patys nustatyti kriterijų tam, kad niekada nebūtų pražiūrėta nė viena karvė.

Rodyti daugiau

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com