Geresni sprendimai garantuoja efektyvesnį šėrimą

Pašarai sudaro labai didelę pieno gamybos išlaidų dalį. Todėl puikiai suprantame jūsų poreikį gyvulius šerti efektyviai.

  • Įgyvendinkite šėrimo koncentratais strategijas nuo apsiveršiavimo iki apsiveršiavimo
  • Stebėkite, kiek gyvuliai suėda
  • Pagerinkite savo pašarų KPI rodiklius
  • Kontroliuokite šėrimą
Susisiekite su artimiausiu

DeLaval atstovas

Svarbu subalansuota šėrimas

Pašarai sudaro labai didelę pieno gamybos išlaidų dalį. „DeLaval“ „DelPro™“ yra pagrindinis instrumentas, padedantis užtikrinti, kad gyvuliams duodamas racionas yra tinkamas, taigi padedantis jums mažesnėmis sąnaudomis pagaminti daugiau.

Geresni sprendimai garantuoja efektyvesnį šėrimą

Pagrindinės naudos

Šėrimo strategija

Skirtingomis laktacijos stadijomis karvių poreikiai būna skirtingi. „DelPro“ padės jums greitai, saugiai ir tiksliai pakoreguoti šėrimą pagal šiuos pokyčius. Tai reiškia, kad laikas nuo laiko teks vis pakoreguoti bazinį racioną ir keisti papildus tam, kad užtikrintumėte nepriekaištingą gyvulių gerovę, jų produktyvumą, gerus reprodukcinius rodiklius ir ilgą amžių. „DelPro“ suteikia jums galimybę sudaryti kontroliuojamą strategiją ir įgyvendinti ją atsižvelgiant į skirtingą pieno davimo dienų skaičių, duodamo pieno kiekį, grupės ar laktacijos numerį.

Stebėjimas

Visi turime tokių gyvulių, kurie nesuėda jiems skirto pašaro. Dažniausiai taip atsitinka dėl sveikatos problemų. „DelPro“ greitai identifikuoja tokius gyvulius, ataskaitose pateikdama suėstų pašarų istoriją kiekvienos karvės atskirai ir visos karvių bandos mastu. Prie šios informacijos pridėjus dar 365 parų diagramą, kurioje iliustruojamas suėstų pašarų kiekis, galima nesunkiai susidaryti vaizdą apie tai, kokios maistinės vertės yra visos bandos, tam tikros gyvulių grupės ar kiekvieno gyvulio atskirai mityba.

Sąnaudų ir naudos santykis

Ūkininkauti pelningai reiškia nuolat akylai stebėti šėrimo efektyvumą. Būtent todėl sukūrėme lengvai skaitomas apžvalgas, kuriose galima principu „iš viršaus žemyn“ pamatyti, kaip sekasi ūkininkauti. Remiantis suėdamo pašaro kiekiu, pašaro savikaina, gamybos apimtimis ir pieno supirkimo kaina, „DelPro“ pateikia aiškų šėrimo efektyvumo įvertinimą visos gyvulių bandos, gyvulių grupės ar konkretaus gyvulio atžvilgiu. Tai atitinkamai suteikia jums galimybę planuoti biudžetą ir modeliuoti galimus ūkininkavimo ateityje scenarijus. Pasitelkę „DeLaval“ šėrimo sistemą „Optimat™“, galite sumaišyti, išdalyti ir pakoreguoti stambiųjų pašarų ir koncentratų kiekį racione.

Kaip elgtis su koncentratais

Jei duodate papildų, be abejo žinote, kokie pavojai tyko, jei gyvuliams koncentratų bus duodama per daug. „DelPro“ padės jums tiksliai ir saugiai parinkti karvėms idealiai tinkamą racioną. Galėsite patys nuspręsti, kiek pašaro karvė turi gauti vienu kartu, ir kokiu greičiu tas pašaras turi būti jai paduodamas. Pagal šiuos nurodymus „DelPro“ nustatys ribas, kiek karvei bus leidžiama suėsti vienu kartu, kiek pašaro bus galima perkelti į kitą dieną ir valandą.

Gyvulių kūno būklės vertinimas

Nuosekliai ir tiksliai stebint kiekvienos karvės kūno būklės įverčius, prireikus, galima laiku ir tinkamai pakoreguoti jos šėrimo strategiją. Tai raktas, atveriantis duris į nuoseklius ir patikimus gyvulių produktyvumo, ilgaamžiškumo ir reprodukcijos rezultatus. Įvedę „DeLaval“ gyvulių kūno būklės vertinimo (angl. BCS) sistemą, turėsite automatiškai registruojamus, tikslius, nuoseklius kiekvienos karvės kūno būklės įverčius balais kiekvieno melžimo metu kiekvieną dieną. Ši trimačių brėžinių sudarymo technologija generuoja duomenis, kuriuos išanalizavus kitu išskirtiniu „DelPro“ biomodeliu, jums iškart pateikiami perspėjimai apie gyvulio kūno būklės pasikeitimą, dar prieš jiems tampant matomais, todėl jūs turite visus šansus greitai reaguoti ir užkirsti kelią problemoms ateityje.

Rodyti daugiau

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com