Geresni sprendimai garantuoja geresnius ūkininkavimo veiklos rezultatus

Norint turėtų našų verslą, labai svarbu turėti galimybę greitai priimti sprendimus dėl veiksmų, kurių reikia nedelsiant griebtis ūkyje. Mūsų manymu, vienintelis būdas užsitikrinti visišką kontrolę, yra visą ūkį su jame funkcionuojančia melžimo sistema ir jutikliais sujungti į vieną visumą.

  • Geresnis darbo našumas
  • Visapusiška apžvalga
  • Išsami informacija apie melžimo procesą
Susisiekite su artimiausiu

DeLaval atstovas

Daugiau su mažiau

Daugiau su mažiau. Tai visada buvo iššūkis. Turėdami „DelPro“, turite visas galimybes gauti naujo lygio ataskaitas ir analizes, kad tą iššūkį įveiktumėte.

Geresni sprendimai garantuoja geresnius ūkininkavimo veiklos rezultatus

Pagrindinės naudos

Grupinių rodiklių palyginimas

Laikas – ribotas išteklius, o jūs tikrai neturite tiek laiko, kad kasdien galėtumėte išanalizuoti kiekvieną savo gyvulį. Mūsų įsitikinimu, dirbant su jūsų gyvulių bandos analizėmis, pasiteisina požiūris „iš viršaus žemyn“. Pradėję nuo skirtingų gyvulių grupių analizavimo, susidarysite aiškų vaizdą, kokie nuokrypiai atsiranda bandoje.

Pateikimas prietaisų skydelio principu

„DelPro“ pateikia informaciją prietaisų skydelio principu, kad galėtumėte greitai suvokti, kaip sekasi ūkininkauti ir kokia yra užsibrėžtų atlikti užduočių situacija. Tai vaizdingas, bet kartu paprastas naudingos ir praktiškos informacijos apie jūsų gyvulius, žmones ir įrangą pateikimas. Čia pateikiama ir aiški melžimo rezultatų, ir gyvulių reprodukcijos duomenų suvestinė – viskas vienoje aiškiai išdėstytoje vietoje.

Viskas apie melžimą

„DeLaval“ melžimo sistemose yra įdiegta daug įvairių jutiklių, kurie registruoja į melžimo aikštelę įeinančias ir iš jos išeinančias karves bei daugybę operacijų, atliekamų melžimo metu. Užuot pateikusi jums daugybę šių jutiklių užfiksuotų duomenų taškų, „DelPro“ sujungia visus šiuos vertingus duomenis į vieną visumą ir paverčia informacija apie ūkininkavimo veiklą. Pasinaudojant šia informacija galima patobulinti darbo tvarkas, pagerinti karvių judėjimą ir padidinti darbo našumą.

Vienas matymas

Mūsų supratimu, pieno ūkis nėra tiesiog susijusių veiklų ir toms veikloms atlikti skirtų gaminių rinkinys; tai sistema. Ir kaip bet kuri sistema, jis geriausiai veikia tada, kai bet kuris jo elementas prideda papildomos vertės kiekvienam kitam elementui. Būtent tokia yra „DelPro“ paskirtis. Sujungdama į darnią visumą visus ūkyje registruojamus duomenis ir panaudodama juos bendram vaizdui sudaryti ne tik apie tai, kaip viskas veikia, bet ir ką dar būtų galima patobulinti, „DelPro“ pateikia vieną komplektą ataskaitų, analizių, įspėjimų ir siūlomų imtis atitinkamų veiksmų.

Įrenginių stebėsena

Taip, kaip stebi karves ir praneša apie jų sveikatą, „DelPro“ gali nuodugniai stebėti ir informuoti apie jūsų ūkyje įdiegtos ir naudojamos technikos būklę. Tai reiškia, kad gausite įspėjamuosius pranešimus, vos tik suprastės kokio nors įrenginio darbas, kai ateis laikas keisti melžiklius, ką rodo techninės priežiūros skaitiklis ir kiek laiko užtruko ataušinti pieną, perduotą iš jūsų „DeLaval“ VMS™ V300.

Saugi prieiga

Mes suprantame, kad ūkininku jūs tapote tikrai ne tam, kad daug laiko skirtumėte konfigūruodami maršrutizatorius ir interneto prieigas. Būtent todėl „DelPro“ nuotolinį ryšį su ūkiu sukūrėme taip, kad jums nereikėtų to daryti. Nuotolinis ryšys su ūkiu yra sukonfigūruotas iš anksto ir įgyvendintas labai patikimos, veiksmingos tinklo įrangos pagrindu, įdiegus saugos paketą, kuris saugo jūsų ūkio tinklą nuo virusų, kenkimo ir šnipinėjimo programų, o tai reiškia, kad prisijungsite labai sparčiai, tiesiog akimirksniu.

Automatiškai priimami sprendimai

„DelPro“ kontroliuoja paskirstymo vartų darbą, pro kuriuos automatiškai paskirstomos karvės pagal jūsų nustatytus kriterijus. Jūs sprendžiate, kada reikia paskirstyti gyvulius, remiantis jutiklių užregistruotais duomenimis. Jūsų karvės bus paruoštos apžiūrai tada, kai jums reikės, kad jos jai būtų paruoštos. Pavyzdžiui, vangias ir nejudrias karves, galimai turinčias sveikatos sutrikimų, galima atskirti, kad į ūkį atvykęs veterinaras apžiūrėtų jas.

Rodyti daugiau

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com