DeLaval DelPro™ Farm Manager

Det mest avanserte og det mest helhetlige systemet for besetningsstyring i dag - riktig informasjon, på riktig måte og når du trenger den. DelPro™ Farm Manager binder sammen gårdens ulike deler til ett sentralisert system. Det tilbyr en unik datalagring og et rapporterings- og analyseverktøy som forenkler de daglige beslutninger for melkeprodusenten. Funksjoner inkluderer alt fra automatiske veterinærlister og melkingsrapporter til insemineringsrapporter og beregning av fôrrasjoner.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

DeLaval DelPro™ Farm Manager

Fordeler

Best oversikt

Siden det er enklere å ta en veloverveid beslutning basert på store mengder data, så registrerer og lagrer DelPro™ Farm Manager ubegrenset med data. Det betyr at du kan gå tilbake og se på hendelser som har skjedd de siste dagene, ukene, månedene eller år. For mye informasjon kan bli overveldende, derfor leveres DelPro™ Farm Manager med en standardinnstilling som gir mye av den informasjonen som du trenger regelmessig. Disse innstillingene kan naturligvis tilpasses til din gårds spesielle behov.

Mest brukervennlig

Selv om DelPro™ Farm Manager er et revolusjonerende system for besetningsstyring, så er det en teknologi som allerede er testet og benyttes til å styre et antall av DeLavals løsninger. Med erfaringene fra tidligere versjoner av DelPro™ har vi revolusjonert systemet, og utviklet brukergrensesnittet for å gi en mer brukervennlig opplevelse. Melkeprodusenter som kjenner til DelPro™ kommer til å kjenne igjen brukermiljøet, men kommer til å bli forbauset over framskrittene som DelPro™ Farm Manager innebærer.

Mest integrerte system

DelPro™ Farm Manager er utviklet for å fungere sammen med melkingssystemene, utfôringen og selekteringsutstyret. Det smarte systemet sammenstiller data fra alle disse områdene. Det gir så en helhetlig oversikt og du kan tilpasse innstillinger og rutiner etter din besetnings behov. Dessuten, siden DelPro™ Farm Manager er utviklet på samme IT plattform som mange andre DeLaval systemer, kan systemene samarbeide på en unik måte for at du skal nå det best mulige resultatet på din gård.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser