Om DeLaval

DeLaval er verdensledende innen melkeindustri. Vi leverer integrerte løsninger for melkeproduksjon utformet for å forbedre melkeprodusenters produksjon, dyrevelferd og livskvalitet. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører produkter og komplette systemer for melkeproduksjon og dyrehold over hele verden. DeLaval leverer også service og et bredt spekter av tilbehør. Selskapet leverer effektive systemer for melking, besetningsstyring, kjøling, fôring, ventilasjon og gjødselhåndtering.

DeLaval ble grunlagt for mer enn 130 år siden av visjonæren Gustav de Laval som patenterte melkeseparatoren. I dag har DeLaval 4.500 medarbeidere, og er representert i mer enn 100 land. I Norge har DeLaval en egen landsdekkende service- og montørorganisasjon, samt et nært samarbeid med Felleskjøpet. DeLaval inngår, sammen med Tetra Pak og Sidel, i Tetra Laval-gruppen.

For mer informasjon om DeLaval globalt, besøk:

www.corporate.delaval.com

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser