Product Image

DeLaval holdvurdering BCS

Når du vet holdet for dine kyr kan du planlegge fôringen på en slik måte at kyrne har den optimale fettreserven. Det vil sikre høy melkeproduksjon, god reproduksjon og kuhelse. DeLaval holdvurdering BCS gir mer nøyaktige og viktige opplysninger enn vekt. Kuas kroppsvekt vil variere mye avhengig av om hun har drukket og spist, om kua har gjødslet eller blitt melket.

  • Reduserte fôringskostnader
  • Bedre kuhelse
  • Bedre fruktbarhet og kalving
  • Økt melkeproduksjon
  • Mer tid til andre oppgaver

Gjøres bedre av

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

DeLaval holdvurdering BCS

Fordeler

Reduserte fôringskostnader

Med regelmessig holdvurdering kan du planlegge og optimalisere fôringen. Dette sikrer at dine kyr har det optimale holdet gjennom hele laktasjonen.

Bedre kuhelse

Kontinuerlig, nøyaktig, automatisk og objektiv måling av holdet gir deg tidlig varsel dersom ei ku avviker fra målet. Du kan iverksette tiltak tidlig, og på den måten redusere eventuelle unødvendige kostnader.

Bedre fruktbarhet og kalving

Kontinuerlig registrering og oppdatering sikrer at kua har optimalt hold i forbindelse med inseminering og kalving. For å sikre en god drektighetsperiode er det viktig at kua er i riktig hold ved avsining. Det vil bidra til at kua kan være i rett hold ved kalving, og også gi kalven den beste starten på livet.

Økt melkeproduksjon

Ved å registrere kuas hold gjennom hele laktasjonen har du mulighet til å oppnå den høyest mulige melkeproduksjonen for kua. Med regelmessig og automatisk registrering kan du se om kua følger den ideelle kurven – og eventuelt iverksette tiltak.

Mer tid til andre oppgaver

Automatisk holdvurdering eliminerer behovet for manuell vurdering. Dette betyr at du kan bruke din tid til å utføre andre viktige oppgaver på gården.

Vis mer

Daglig nøyaktig holdvurdering

DeLaval holdvurdering BCS fjerner unøyaktighet og gjetting ved bare å se og ta på ei ku. BCS registrerer automatisk holdet på hver ku. Det gjøres daglig mens kyrne er i bevegelse. BCS-kameraet monteres ved utgangen fra VMS melkerobot eller på ei grind som kua passerer ofte. Det tar et 3D-bilde når kua passerer under kameraet. Bildet blir analysert ved hjelp av et unikt dataprogram for registrering av fett. Ut fra dette kalkulerer BCS-systemet den nøyaktige verdien for kuas hold.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser