Product Image

DeLaval fôrprosessor FP204X

Spar tid og arbeid med automatisk fôrtildeling. Forbedre effektiviteten med eksakt utmating av individuelle rasjoner. Spar penger på riktig fôring.

  • Bedre kontroll øker avkastningen
  • Pålitelig og enkel utfôring
  • Enkelt å montere
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

DeLaval fôrprosessor FP204X

Fordeler

Bedre kontroll øker avkastningen

DeLaval fôrprosessor FP204X gir deg fordelene med et datastyrt fôrsystem og automatisk kraftfôrtildeling. Du kan programmere fôrrasjonene til å følge laktasjonskurven til hver enkelt ku, eller en gruppe av kyr. Fôret mates ut i en hastighet som er tilpasset kua sin etehastighet, og systemet legger merke til om en ku ikke spiser opp rasjonen sin. Med FP204X kan du tilpasse fôringa etter melkemengde gjennom hele laktasjonsfasen og dermed redusere kraftfôrkostandene.

Pålitelig og enkel utfôring

DeLaval fôrprosessor FP204X er en enkel måte å øke lønnsomheten i melkeproduksjonen på. Startinvesteringen er lav og systemet er enkelt å bruke, med alle fordelene som finnes i et moderne fôrsystem.

Enkelt å montere

Monteringen av systemet er meget enkel å utføre. En 24 V AC-transformator må installeres av en autorisert elektriker. Først monteres fôrstasjonen ute i fjøset. Deretter trekkes kabelen fra fôrstasjonen og inn til kontoret der den tilknyttes prosessoren. Koble til strømmen – og du er i gang. Display med forståelige meldinger

Fôringssystem:

Individuell og gruppefôring "Kontinuerlig kvalifisering" for å kontrollere etemønsteret Fôrplaner Opp- og nedtrapping etter laktasjonskurve Overføringsfunksjon Minimumsrasjon for å starte utfôring Minimumstid mellom hvert besøk Maksimumsopptak per besøk Alarm for lavt fôropptak - i dag og i går Sakteutmating Kalibrering av porsjonerer i g/sek Oversikt og justering av silobeholdning

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser