DeLaval AMR™

Verdens første helautomatiske roterende melkestall. DeLaval AMR™ representerer det neste trinnet i automatisering for storskala melkeproduksjon. Den gir nødvendig fleksibilitet for større gårder ved å melke mange kyr på en svært kosteffektiv måte. Utover det å hjelpe til med å redusere arbeidsavhengigheten, redefinerer DeLaval AMR™ hele tilnærmingen til melking av store besetninger.

Gjøres bedre av

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

DeLaval AMR™ er designet for melking i store besetninger. Den kan hjelpe melkeprodusenter med lønnsom drift ved å arbeide smartere for å øke effektivitet, produktivitet og bærekraftighet.

I utgangspunktet ser den ut som en vanlig karusell; men ingen mennesker utfører melkingen! Opp til fem robotarmer gjør dette istedet: fra forbehandling, påsetting av spenekopper til en desinfiserende dusj etter melkingen. DeLaval AMR™ kan melke 90 kyr/timen. Med andre ord, den har kapasitet til å melke en besetning på 540 kyr tre ganger per dag eller 800 kyr to ganger per dag - eller alt i mellom dette.

DeLaval AMR™ reduserer arbeidet som trengs for å melke og gir mulighet til å fokusere på mer stimulerende oppgaver istedet. På mange måter oppfyller det ønskene til de som arbeider med melkeproduksjon. Tenk stort og start i det små. DeLaval AMR™ er et utbyggbart system som passer alle driftsformer, fra løsdriftsfjøs til beitebasert melkeproduksjon. Gå for alle fem armene fra starten av eller start med kun to robotarmer og legg til mer ettersom produksjonen vokser.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser