Finnmilk

Finnmilk

Finnmilk Oy:n AMR navetassa on tilat 600 lypsylehmälle kahdessa eläinhallissa. Alueella on lisäksi 90 vasikan vasikkala. Olemassa olevat VMS-lypsyrobottinavetat muutettiin rakennustöiden yhteydessä nuorkarjan kasvatusnavetoiksi.

extra-Finnmilk farm house - 9273.png

Finnmilk

Finland, Finland

Finnmilk

karjarotu

Cows

Karjan koko

800

Lypsyjärjestelmä

DeLaval AMR™

Lypsyjärjestelmäksi DeLaval AMR

Kun uuteen navettaan alettiin suunnitella lypsyjärjestelmää, vaihtoehtoja oli useita, joista 50-paikkainen rinnakkaiskaruselliasema yksi potentiaalisimmista. Ratkaisun käänsi AMR™-karusellirobottiin sen työvoiman tarve. AMR™-lypsyssä koko lypsyrutiinia tarvitaan hoitamaan vuorollaan 1 henkilö kun perinteisessä lypsyssä on 2-3 työvuoroa kohti. 5 lisäihmisen palkkaaminen lypsytyöhön on haastavaa ja työvoimakustannus ajaa muutamassa vuodessa robotin kustannusten ohi.

 

G0041838 v2.jpg

Lypsy AMR™-robottikarusellissa

AMR™-järjestelmässä lehmät tuodaan odotusalueelle 80 lehmän erissä. Ajolaite siirtää lehmiä hellävaroen kohti lypsyä. Kun lehmä on lypsetty, se siirtyy käytävää myöten omaan osastoonsa takaisin ohjaus tapahtuu älyporteilla.

Robottikarusellissa on viisi vahvaa robottikäsivartta, joista kaksi robottia esikäsittelee vetimet, kaksi kiinnittää vedinkupit ja yksi annostelee vedinhoitoaineen. Kaksi esikäsittely- ja kiinnitysrobottia käsittelevät vain etu – tai takavetimiä. Näin pesu- ja kiinnitysrutiini on nopea. Vedinten tunnistuksessa käytetään uutta 3D-kameratekniikkaa. Pesurutiini on  samanlainen kuin VMS-lypsyssä. Se suoriutuu vaihtelevista utaremalleista ja käyttää pesussa lämpimän veden ja ilman seosta. Näin esikäsittelyrutiini on tutkitusti tehokas ja maidon laskeutuminen nopeaa. Mikäli lehmä joudutaan ottamaan lypsylle uudestaan tai se joudutaan ohjaamaan hoito-osastoon, voidaan se tehdä porttiohjauksella automaattisesti.

 

Eläinten hyvinvointi edellä

Finnmilkin navetan suunnittelussa on edettyeläimen hyvinvoinnin ehdoilla. Se ratkaisi makuuparsivalinnan, molemmilla tiloilla on jo vanhastaan hyvät kokemukset DeLaval CC1800-makuuparresta. Muotoilun ansiosta lehmät makaavat oikeassa asennossa, se vähentää lannan määrää parressa. Puhdistustyö on helpompaa ja eläimet on puhtaampia lypsylle tullessaan. Mukavuutta on myös lehmien parsipedit, kumiset käytävämatot, juoma-altaat ja karjaharjat. Lehmien terveyttä ja aktiivisuutta seurataan DelPro-ohjelman aktiivisuusmittauksella, tuotosmäärien muutoksilla ja maidon laadun neljänneskohtaisella valvonnalla. Tilalla on siis erittäin hyvä data käytössään suurten eläinmäärien seurantaan.

Finnmilk

Lypsy

DeLaval AMR™

Maailman ensimmäinen täysautomaattinen karuselliasema

Lue lisää

Makuualue

Makuuparsi CC1800

Suosituin DeLaval CC1800 makuuparsi on muotoiltu niin, että eläin pystyy liikkumaan makuuparressa täysin luonnollisesti. Tähän parteen on mahdollista asentaa yhtenäinen parsipeti. CC1800 on muotoiltu yhtenäisestä putkesta, jossa on pulttauslatat, jolloin erillisiä asennustolppia ei tarvita. CC1800 partta on saatavilla eri korkuisilla parrenerottajilla, joista löytyy sopivat mallit vasikoille, hiehoille, lehmille ja lihakarjoillekin.

Lue lisää

DelPro™ tuotannonohjaus

Herd Navigator™

Herd Navigator™ on edistyksellinen analysointijärjestelmä, joka tunnistaa jokaisen huomiota tarvitsevan lehmän ja antaa selkeät toimintaohjeet. Järjestelmän vahvuus on ennakoivuus. Saat tiedon tarvittavista toimenpiteistä ennen näkyviä oireita. Se tarjoaa mahdollisuuden nopeaan toimintaan: tuloksena parantunut tuotannon tehokkuus ja kannattavuus sekä eläinten hyvinvointi.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää samanlaisia tarinoita

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: