Hämäläinen

Teija ja Arto Hämäläisen uusi VMS -robottinavetta Valtimolla on toteutettu VANA -valmisnavetta konseptilla. Maatila valitsi rakennuttamisen sen helppouden ja kustannustehokkuuden takia.

IMG_0062.jpg

Hämäläinen

Valtimo, Finland

Hämäläinen

karjarotu

Karjan koko

80

Lypsyjärjestelmä

Hämäläisten luomupihatossa on yksi VMS Supra Plus -lypsyrobotti ja tilat yli 80 lypsylehmälle. Lehmien terveyden, tuottavuuden ja tiinehtyvyyden kehittämiseen on investoitu Herd Navigator-analyysilaitteistoon, joka määrittää automaattisesti maidon progesteroni- urea ja BHB- sekä laktaasihydrogenaasi-entsyymipitoisuuden. Se helpottaa oleellisesti eläinterveyden seurantaa ja kehittämistä. Navetassa on tuuliverhoilmanvaihto, läpiajettava ruokintapöytä ja ritilälannanpoisto.

IMG_0048.jpg

Hämäläinen

Farm Management

Herd Navigator™

Herd Navigator™ on edistyksellinen analysointijärjestelmä, joka tunnistaa jokaisen huomiota tarvitsevan lehmän ja antaa selkeät toimintaohjeet. Järjestelmän vahvuus on ennakoivuus. Saat tiedon tarvittavista toimenpiteistä ennen näkyviä oireita. Se tarjoaa mahdollisuuden nopeaan toimintaan: tuloksena parantunut tuotannon tehokkuus ja kannattavuus sekä eläinten hyvinvointi.

Lue lisää

Ilmanvaihto ja valaistus

DeLaval tuuliverho CRAW - ylhäältä avautuva tuuliverho

Tämän verhoratkaisun ainutlaatuinen rakenne takaa, että verhokangas pysyy aina kireänä kaikissa asennoissa, jolloin verhon vahingoittumisriski on pieni ja toiminta on hiljaista, sillä tuulen vaikutus verhoon on pienempi. Verhon voi asentaa uusiin tai vanhoihin rakennuksiin ja sitä voidaan ohjata manuaalisesti tai täysin automaattisesti. Yhdellä käyttölaitteella voi ohjata jopa 2x60 metriä yhden seinän verhoa.

Lue lisää

Maidon säilytys ja jäähdytys

DeLaval virtausohjattu jäähdytys FCC

Virtausohjattu jäähdytys on DeLavalin ainutlaatuinen ratkaisu automaattilypsetyn maidon jäähdytykseen. VMS-lypsyrobotti ohjaa tilasäiliön kylmäkonetta, jonka ansiosta maito ei jääädy.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää samanlaisia tarinoita

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: