Hännisten luottopelaaja on HerdNavigator™

Kari ja Päivi Hänninen rakensivat uuden navetan syksyllä 2014. Navetassa on 120 lehmää ja kaksi VMS lypsyrobottia. HerdNavigator™ otettiin käyttöön maaliskuussa 2015.

DSC_0473.JPG

Penttilän tila, Päivi ja Kari Hänninen

Hankasalmi, Finland

Penttilän tila, Päivi ja Kari Hänninen

karjarotu

Karjan koko

120

Lypsyjärjestelmä

Kauppaan kuului vuoden kestävä nelivaiheinen neuvontapaketti, minkä aikana ProAgrian erikoiskoulutetut neuvojat opettavat käyttämään HerdNavigator -ohjelmaa ja toimimaan sen antamien toimenpidesuositusten mukaan. Pirkko Korhonen ProAgria Pohjois- Savosta on tehnyt näistä kolme käyntiä ja Virpi Kurkela ProAgria Oulusta siihen kuuluvan eläinlääkärin neuvontakäynnin. Neuvonta saa tilalta kiittävät arviot - järjestelmän oppiminen kävi helposti. 

IMG_9307.JPG

Ruokinta Seosrehuruokinta

koostumuksella voidaan parantaa ruokinnan tehokkuutta ja saavuttaa merkittäviä säästöjä kustannuksissa. Hollantilainen järjestelmää pitkään käyttänyt tuottaja on karjassaan seurannut HerdNavigator™:in eri ominaisuuksien tuomaa hyötyä ja laskenut käyttökulujen jälkeen jopa 200 euroa paremman tuoton lehmää kohti laskettuna. 

Poikimavälit tiedossa 

Yli vuoden kokemuksen aikana järjestelmän antamaan tietoon on opittu luottamaan. HerdNavigator™ kertoo luotettavasti kiimat ja oikean siemennysajankohdan. Progesteronikäyrä näyttää kun lehmä on tiine, tilalla on hiljalleen luovuttu tiineystarkastuksista. Myös poikimaväleihin on tullut tarkennusta kun ylimääräisiltä siemennyksiltä on vältytty järjestelmän avulla. Hedelmällisyyteen liittyvistä ongelmatapauksista saadaan hyvissä ajoin tietoa ja asioihin voidaan puuttua ajoissa.

Utaretulehdusriski hallintaan

HerdNavigator™ varoittaa hyvissä ajoin alkavasta utaretulehduksesta. Riskitapaukset hoidetaan tihennetyllä lypsyllä VMS:ssä sekä hieromalla utareeseen linimenttiä. Antibioottien käyttö on vähentynyt aiemmasta selvästi. "On mielekkäämpää tehdä ennaltaehkäisevää työtä utaretulehdusten eteen kuin piikittää lehmää ja lypsää maitoa viemäriin" sanoo Päivi. 

Ketoosit hoidetaan ennen kuin ne alkavat 

Tunnutusvaiheen alkavat ketoositapaukset on saatu hallintaan propyleeniglykolia annostelemalla ja laittamalla riskilehmille niasiiniboluksia. Vain yksi tapaus on vaatinut eläinlääkärin hoitoa. Alkavan ketoosin ajoissa tehty hoito ehkäisee tuotannon menetykset koko lypsykaudelta. "HerdNavigator™ on täyttänyt sille asetetut odotukset. Sen käyttö on helppoa ja vie vain vähän työaikaa. Se on merkittävä apu karjan ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa ja oiva apuväline tuotannon hallinnassa", kertoo Päivi. 

IMG_9323.JPG

Parsinavetta v 1981 -2014 16–45 lehmää, keskituotos 9 000 kg Pihatto 2014 120 lehmää, keskituotos 10 530 kg Lypsy 2 x VMS + DelPro™ -tuotannonohjausjärjestelmä + HerdNavigator™

Hännisten luottopelaaja on HerdNavigator™

Farm Management

Herd Navigator™

Herd Navigator™ on edistyksellinen analysointijärjestelmä, joka tunnistaa jokaisen huomiota tarvitsevan lehmän ja antaa selkeät toimintaohjeet. Järjestelmän vahvuus on ennakoivuus. Saat tiedon tarvittavista toimenpiteistä ennen näkyviä oireita. Se tarjoaa mahdollisuuden nopeaan toimintaan: tuloksena parantunut tuotannon tehokkuus ja kannattavuus sekä eläinten hyvinvointi.

Lue lisää

Vasikoiden ruokintaratkaisut

Vasikkabaari N1

6 litrainen, kannettava yhden tutin vasikkabaari. Käännettävä - tutin voi laittaa astian etu tai takapuolelle, mikä tekee siitä monipuolisen käyttää.

Lue lisää

Eläinten hyvinvointi

Pyörivä karjaharja SCB

DeLavalin pyörivä karjaharja SCB on suunniteltu parantamaan lehmien mukavuutta ja hyvinvointia. Pyörivä karjaharja edistää lehmien verenkiertoa, millä on positiivinen vaikutus terveyteen ja maitotuotokseen.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää samanlaisia tarinoita

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: