Honkosten maidon lämpö hyödynnetään virtausohjatulla levyjäähdyttimellä

Honkonen

Katja ja Ismo Honkosen maitotila Perhossa pihatto varustettuna VMS Supra -lypsyrobotilla. Eläinpaikkoja 3+1 rivisessä pihattonavetassa on 81 lehmälle ja 93 nuorkarjalle.

Ixus 061.JPG

Honkonen

Perho, Finland

Honkonen

karjarotu

Karjan koko

174

Lypsyjärjestelmä

Honkosten 5000 litran DXCR-tilasäiliön virtausohjatussa jäähdytyksessä on käytössä uutuus, maidon esijäähdytys levyjäähdyttimellä. Ruokinta on toteutettu BF500-mattoruokkijalla ja VSM 12m3 mikserillä. Vasikoilla on käytössä CF150 juoma-automaatti. Luonnollinen ilmanvaihto, CRAW-tuuliverhot sekä katolla olevat C1-hormit pitävät navetan ilman hyvänä ja lannanpoistosta huolehtii RS420-lantarobotti. Kaikki kalusteet ovat uutta DeLaval HSS -suurlujuusterästä.

Ixus 056.JPG
Ixus 061.JPG

Honkonen

Ruokinta

DeLaval VSM, kiinteä pystyruuvisekoitin

Ruokinta on maitotilojen suurin yksittäinen menoerä. Se on myös lypsyn jälkeen aikaa vievin tehtävä. Rehukulut ovat noin puolet maitotilan muuttuvista kustannuksista. Osuus vaihtelee paljon tiloittain riippuen karjasta, käytetyistä rehuista ja ruokintatavasta.

Lue lisää

Ruokinta

Vasikanjuottoautomaatti CF500S & CF1000S

Vasikat ovat karjasi tulevia huippulypsäjiä, joten niiden hyvästä alusta huolehtiminen maksaa vaivansa. Juottoautomaatin avulla vasikka pääsee imemään useita pieniä juoma-annoksia ympäri vuorokauden sille fysiologisesti oikeassa juoma-asennossa, aivan kuten se tekisi emon alla ollessaankin. CF500S juottaa jokaisen vasikan yksilökohtaisesti sille määrätyllä juoma-annoksella. DeLaval CF1000S -vasikanjuottolaite on kustannustehokas työkalu terveiden vasikoiden kasvattamiseen. Se on saatavana useilla eri varustelutasoilla. Molempia automaatteja voidaan käyttää Stand-alone tilassa ja CF1000S:ää Calf Manager Win -tuotannonohjausohjelman kanssa. Laitteet on myös mahdollista yhdistää CalfCloud pilvipalveluun jolla eläinten tietoja voidaan selata ja tarvittaessa muutta etänäkin.

Lue lisää

Robottilannanpoisto

Robottikaavin RS450S

DeLaval robottikaavin RS450S on varustettu navettasi puhtautta ja hygieenisyyttä parantavilla ominaisuuksilla. RS450S puhdistaa älykkäästi ja tottuneesti jokaisen lantakäytävän navetassasi.

Lue lisää

Makuualue

Makuuparsi CC1800

Suosituin DeLaval CC1800 makuuparsi on muotoiltu niin, että eläin pystyy liikkumaan makuuparressa täysin luonnollisesti. Tähän parteen on mahdollista asentaa yhtenäinen parsipeti. CC1800 on muotoiltu yhtenäisestä putkesta, jossa on pulttauslatat, jolloin erillisiä asennustolppia ei tarvita. CC1800 partta on saatavilla eri korkuisilla parrenerottajilla, joista löytyy sopivat mallit vasikoille, hiehoille, lehmille ja lihakarjoillekin.

Lue lisää

Ilmanvaihto ja valaistus

DeLaval ilmanvaihtohormi C1

Hormit suurentavat poistoilman nopeutta hormin imuefektin avulla ja ne parantavat navetan ilmanvaihtoa tehostamalla lämpimän ilman nousua ylöspäin. Tämä tuulesta tai sen suunnasta riippumaton ilman liike poistaa ilman mukana myös epäpuhtauksia, mikä parantaa navetan ilmanlaatua. Hormi on eristetty ja ne toimitetaan sulkuläppien kanssa, joten DeLaval C1-hormit ovat hyvä poistoilmaluukkuvaihtoehto myös kylmemmissä olosuhteissa. Hormin katto on suurikokoinen ja valoa läpäisevä, jolloin se estää tehokkaasti sadeveden pääsyn navettaan parantaen samalla navetan valaistusta

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää samanlaisia tarinoita

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: