Peltolaituri Oy

Peltolaiturin navetan avoimia ovia vietettiin syksyllä 2017. Kahden VMS Supra+ -robotin navettassa on valmius kolmannelle robotille.

IMG_20170919_085657.jpg

Peltolaituri Oy

Härmä, Finland

Peltolaituri Oy

karjarotu

Karjan koko

100

Lypsyjärjestelmä

Peltolaituri Oy:n navetasta löytyy HerdNavigator-tuotannonohjaus, 15 000 litran siilosäiliö FCC -älyjäähdytyksellä, BVV 600-puskurisäiliö esijäähdytyksellä, vasikanjuottoautomaatti CF500S ja CB1-vasikkakarsinat.

Makuuparret ovat niin ikään DeLavalin mallia CC1800 kuten myös parsipedit (M40R), itselukittuva ruokinta-aidat turvamekanismilla (HLS10), kääntyvät karjaharjat sekä LED-valaistus automatiikalla.

IMG_20170919_085657.jpg

Peltolaituri Oy

Maidon säilytys ja jäähdytys

DeLaval virtausohjattu jäähdytys FCC

Virtausohjattu jäähdytys on DeLavalin ainutlaatuinen ratkaisu automaattilypsetyn maidon jäähdytykseen. VMS-lypsyrobotti ohjaa tilasäiliön kylmäkonetta, jonka ansiosta maito ei jääädy.

Lue lisää

DelPro™ tuotannonohjaus

Herd Navigator™

Herd Navigator™ on edistyksellinen analysointijärjestelmä, joka tunnistaa jokaisen huomiota tarvitsevan lehmän ja antaa selkeät toimintaohjeet. Järjestelmän vahvuus on ennakoivuus. Saat tiedon tarvittavista toimenpiteistä ennen näkyviä oireita. Se tarjoaa mahdollisuuden nopeaan toimintaan: tuloksena parantunut tuotannon tehokkuus ja kannattavuus sekä eläinten hyvinvointi.

Lue lisää

Makuualue

Makuuparsi CC1800

Suosituin DeLaval CC1800 makuuparsi on muotoiltu niin, että eläin pystyy liikkumaan makuuparressa täysin luonnollisesti. Tähän parteen on mahdollista asentaa yhtenäinen parsipeti. CC1800 on muotoiltu yhtenäisestä putkesta, jossa on pulttauslatat, jolloin erillisiä asennustolppia ei tarvita. CC1800 partta on saatavilla eri korkuisilla parrenerottajilla, joista löytyy sopivat mallit vasikoille, hiehoille, lehmille ja lihakarjoillekin.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää samanlaisia tarinoita

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: