Saijalan tilalla eläinten hyvinvointi edellä – ja omaa jaksamista ajatellen

Saijalan tilan pihatosta löytyy VMS V300 lypsyrobotin lisäksi kattava valikoima DeLaval tuotteita. DeLaval Pihatto toteutetaan yhteistyössä VANA-valmisnavettojen kanssa. Avaimet käteen paketin edut ovat ajan, rahan ja voimien säästö.

navetta ulkoa ja siilot.jpg

Saijalantila

Pudasjärvi, Suomi

Saijalantila

karjarotu

Holstein

Karjan koko

68

Saijalan tila on ollut suvussa jo 100 vuotta. Nykyään tilaa pyörittää nuoret yrittäjät Matti ja Suvi Ronkainen. Matti siirtyi lypsykarjatilan yrittäjäksi sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2007 ja Suvi tuli mukaan toimintaan vuonna 2013. Tilan arkea vauhdittaa kolme pikkuemäntää, jotka ovat innolla mukana etenkin vasikoiden hoidossa.

Uuden navetan rakennushanketta Matti on suunnitellut aivan yrittäjyyden alkutaipaleilta. Vanha navetta on alkujaan 10 lehmälle suunniteltu parsinavetta 70-luvulta. Vuosien myötä siihen on laajentamalla saatu seitsemän lehmäpaikkaa lisää. Uuden navetan rakentamisen aikana parsinavetassa lypsettiin parhaimmillaan 34 lehmää.

Investointia alettiin tosissaan suunnitella pari vuotta sitten. Vanha navetta alkoi käydä töiseväksi ja eläimille ahtaaksi. Suunnittelun alkuvaiheessa punnittiin lypsyaseman ja –robotin välillä. Käytössä olevissa navetoissa vierailu helpotti valintaa. Suvi oli mukana tuttavien navetoissa iltahommissa, jotta saisi todellisen tuntuman lypsyaseman ja robotin käyttöön. Kokemusten perusteella päädyttiin lypsyrobottiin.

Suunnittelussa oli mukana meijerin tuotantoneuvojan lisäksi henkilöitä useammasta rakennusfirmasta. Yhden robotin pihaton investointisuunnitelmat keskeytyivät välillä kokonaan, kun pankit eivät olleet hankkeelle myötämielisiä. Pohdittiin jo koko suunnittelusta luopumista.

KLIKKAA KUVAA JA KATSO VIDEO!

Avaimet käteen DeLaval pihatto puhutteli

Kun toukokuussa 2019 ensimmäisen kerran kuulimme DeLaval Pihatosta, kiinnostuimme heti sen erilaisuuden vuoksi. Pihaton voi käyttää uudelleen esimerkiksi konehallina, ja niin ikään robokoppi on uudelleen siirrettävissä. Eläintilan laajentamista varten ei tarvita suuria purkutöitä, sillä rakennus on koottu elementeistä.

DeLaval Pihatossa oli valmiiksi suunniteltu pohjaratkaisu, johon halusimme pieniä muutoksia. Käänsimme pohjakuvan peilikuvaksi sopimaan paremmin meidän pihapiiriin. Wc sai väistyä hygieniaeteisen tieltä. Suunnittelu oli VANA Valmisnavetan puolelta, ja se toimi myös navetan sekä lietesäiliön rakentajana avaimet käteen periaatteella. Rakennuspaikan valinta rinteeseen tiesi massiivisia maansiirtotöitä, ja ne tehtiin itse omilla koneilla. DeLaval toimitti navettaan laitteet ja kalusteet.

VMS lypsyrobotti on valmiiksi tehtaalla asennettuna Vana valmisnavettojen robottikoppiin

Pihatto nousi penkan päälle kolmessa kuukaudessa. Samaan aikaan VANA valmisnavetan tehtaalla valmistui robokoppi kaikkine laitteineen. Kun maaliskuun puolivälissä navetta alkoi olla kalustettu, oli aika kuljettaa robokoppi ja asettaa se paikalleen. Siinä ei mennyt montaa tuntia, kun miehet touhusivat kopin äärellä. Enää oli liitettävä putki- ja sähkötyöt navetan puolelle. Työt saatiin päätökseen maaliskuun lopulla, aivan aikataulun mukaisesti.

Pieniä muutoksia suunnitelmiin jouduttiin tekemään, mutta muuten hanke eteni sujuvasti.

Hyvinvointia silmällä pitäen eläinmäärä laajentuu 68 lehmään

Uudessa navetassa lehmät saavat tuntea olonsa mukavaksi mukava-parsien ansiosta. Syväkuivikeparsissa on tarkoitus käyttää hiekkaa sen helpon saatavuuden vuoksi. Hiekan alla on kennolevy, joka säätelee hiekan jakautumista lehmän nukkuessa. Lisäksi se vähentää hiekan kulkeutumista käytävälle.

KLIKKAA KUVAA JA KATSO VIDEO!

 

Lannanpoisto toimii automaattisella ketjukäyttöisellä koneella. Hiekan ajautuminen lietealtaaseen on estetty hiekanerottelualtaalla. Lanta kulkeutuu lietekuilusta erottelualtaan kautta lietesäiliöön. Lannan sekaan kulkeutunut hiekka poistetaan erottelualtaasta kaivinkoneella.

Aperuokinta toteutetaan traktorivetoisella apevaunulla 2 kertaa päivässä. Ruokintapöytä on läpiajettava, mikä helpottaa appeen jakamista ja pöydän puhtaanapitoa. Täysrehua lehmät saavat lypsyrobotilla. Vettä on tarjolla neljästä kipattavasta juoma-altaasta ja lisäksi juomakuppeja on hoito- ja poikimakarsinassa. Maidon lämmöntalteenotto-järjestelmä lämmittää juomaveden lämmöllä, jota jää maidon jäähdyttämisestä.

Tärkeimpiä kriteerejä navettasuunnittelussa oli valoisuus ja ilmanvaihto. Tämä ratkaistiin valitsemalla suurin mahdollinen tuuliverho, hormit ja valoharja sekä automatisoitu valaistus. Karjaharja on otettu vastaan hienosti lehmien keskuudessa. Se on jatkuvasti käytössä ja lehmät nauttivat sen rapsutuksesta. Tilan pikkuemännät ovat nimenneet karjaharjan kauneussalongiksi.

Hyvinvointi on huomioitu jo suunnittelussa: hyvinvoiva lehmä tuottaa enemmän ja hyvin suunniteltu työympäristö parantaa työviihtyvyyttä

Lypsyrobotin valinta tuo joustoa pikkulapsiarkeen. Navetassa ei tarvitse olla kellontarkkaan, vaikkakin tarkoitus on luoda säännölliset rutiinit navetan hoitoon. Tarpeen mukaan toinen tilan aikuisista voi hoitaa yksin navettatyöt.

Uuteen lypsyjärjestelmään muuttaminen toi mukanaan jännitystä. Ensimmäisinä käyttöönottopäivinä mukana oli DeLavalin asentajia ja ProAgrian asiantuntija. Lähes kaikki lehmät oppivat kerrasta robotille, ja hiekkaparret houkuttelivat parteen makaamaan. Tietojärjestelmä tuli nopeasti tutuksi. Se helpottaa töiden suunnittelua sekä eläinten terveyden seurantaa.

Kesällä lehmät laiduntavat vapaasti ja talvella mahdollisuuksien mukaan. Ummessa olevat lehmät ja nuorkarja jäävät vanhaan navettaan ja ulkokasvatukseen. Peltoa on raivattu runsaasti viimevuosien aikana, ja lisää on suunniteltu raivattavan. Tällä hetkellä peltoalaa on käytettävissä 60 ha. Omilta pelloilta saadaan riittävästi lehmille rehua.

Eläinmäärä on uuteen navettaan siirryttäessä 65, josta lypsettäviä 40. Suurin osa on kasvatettu omasta karjasta, mutta jonkin verran eläimiä on hankittu muualta. Syntyvät lehmävasikat jäävät tilalle kasvamaan ja ne genomitestataan. Rodultaan lehmät ovat holsteinia. Tila kuuluu karjantarkkailuun. Mittalypsyt toteutetaan kuukausittain ja maitonäytteet lähetetään maitoauton mukana meijerin laboratorioon. Analyysin avulla tiedetään millaista maitoa kukin lehmä lypsää.

Katse tulevaisuuteen

DeLavalin huolto on toiminut todella hyvin, se on nopeaa ja joustavaa. Joitakin osia osataan itsekin vaihtaa, mutta tarvittaessa kutsutaan huoltomies paikalle. Tällä hetkellä ei ole käytössä säännöllistä huoltosopimusta. Yhteistyö DeLavalin kanssa on sujunut asiallisesti. Välillä on jouduttu muistuttamaan luvatun tuotteen toimittamisesta, mutta kaikki sovitut tuotteet on toimitettu aina perille. Asiakaspalvelu on ystävällistä. Yleisesti DeLavalin tuotteet on koettu tilalla laadukkaiksi.

Huolto ja korjaaminen on keskityttyä, mikä helpottaa arkea. Sama huoltomies huoltaa ja korjaa kaikki laitteet ja sinulla on mahdollisuus All Inclusive-huoltopakettiin. 

Tulevaisuuteen katsotaan Saijalan tilalla valoisin mielin. Opetellaan uusia työtapoja ja suunnitellaan käytännöllistä työjärjestystä. Ihmetellään vapautunutta aikaa ja keskitytään eläinten ja hoitajien hyvinvointiin. 

Kuvia rakennusvaiheesta:

Tuotanto on mahdollista saada käyntiin nopeasti ja rakennusaika pohjien päälle jopa 10 viikossa. Valmiiksi suunniteltu navetta, jossa mallipiirrustukset valmiina, antaa valmiiksi mietittyjä ratkaisuja ja säästyty ilman yllätyksiä.

Ei kertakäyttörakentamista: muunneltava moduulirakenne – hallirakennus on siirrettävissä helposti muualle muuhun käyttöön. Moduulit ovat myös irrotettavissa. Esim. lypsymoduuli mahdollista myydä ja siirtää. 

Saijalan tilalla eläinten hyvinvointi edellä – ja omaa jaksamista ajatellen

Lue lisää

Lue lisää samanlaisia tarinoita

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: