Suomiset satsaa luomuun ja eläinten hyvinvointiin

Pirkko ja Jaakko Suominen Turun Paattisilta siirtyivät robottilypsyyn jo yli 10 vuotta sitten. Tilalle rakennettiin 2006 kahden robotin navetta, joka on pidetty ajan tasalla sekä tekniikan että lehmien hyvinvoinnin osalta.

a IMG_9058.JPG

Venna oy

Finland

Venna oy

karjarotu

Aurshire

Karjan koko

150

Lypsyjärjestelmä

Luomumaitoa robotilla

Tilalla arvostetaan robottilypsyn hyviä puolia myös lehmän kannalta. Lehmät voivat paremmin robottinavetassa ja robottilypsy vapauttaa aikaa lehmien hoitoon ja tarkkailuun. Tilan karjassa on mukana edelleen 13-vuotias Tuulia-lehmä, joka on ollut mukana koko robottilypsyn ajan. Luomu ja robottilypsy sopivat hyvin yhteen, toteavat Suomiset. Ruokinnan järjestäminen luomussa robottinavetassa on hieman haastavampaa. Väkirehun osuuden ruokinnassa he ovat saaneet pidettyä 20–25% tasolla. Se näkyy mm. karjan hyvänä sorkkaterveytenä ja pieninä eläinlääkärikuluina.

Suomiset siirtyivät luomuun jo 90-luvun puolivälissä samaan aikaan, kun ensimmäistä pihattonavettaa rakennettiin. Luomun ideologia on ollut heille tärkeä ja on edelleen tuotannon kantavana ajatuksena. Jaakko korostaa navetan kaksirivisyyden etuja "On tärkeää, että jokaisella lehmällä on oma ruokintapaikkansa pöydän ääressä". Koska navettaa ei tehty aivan minimimitoilla, se on edelleenkin hyvä ympäristö lehmille. Esimerkiksi parret tehtiin jo 2006 125 cm levyisiksi. Lehmien pitkäikäisyydestä on esimerkkinä se, että tilalta myydään hiehoja säännöllisesti, koska kaikkia lehmävasikoita ei tarvita uudistukseen. "Terveet lehmät tuottavat tasaisesti ja maitomäärä on varsin tasainen kuukausien välillä eikä vuosienkaan välillä ole suurta vaihtelua" toteavat Jaakko ja Pirkko.

Laiduntaminen sopii robottilypsyyn

Tilalla hyödynnetään laiduntamista robottilypsyn yhteydessä. Lehmät pääsevät laitumelle makuualueelta älyportin kautta. Jos lehmä ei ole käynyt lypsyllä, laidunportti ei avaudu. Tällä varmistetaan se, että lypsyvälit pysyvät tasaisina myös laidunnettaessa. Lehmien hakeutuminen laitumelle vaihtelee huomattavasti sään ja vuorokauden ajan mukaan. Joskus navetassa saattaa olla vain kourallinen lehmiä, mutta sateella lähes kaikki ovat sisällä. Lehmien olosuhteita on parannettu tänä vuonna myös navetan ilmanvaihtoa uusimalla. Lisäksi navettaan on hankittu uudet DeLavalin LED-valot. Yhteistyökumppaneiden määrä on pyritty pitämään pienenä, koska silloin asioiden hoitaminen on yksinkertaisempaa ja vastuut selkeämmät.

Lypsyrobotti on toimintavarma 

Suomisten mukaan robottien toimintavarmuus on erinomainen ja vikasoittoja ei roboteilta käytännössä tule ollenkaan. Luonnollisesti asiaan vaikuttaa myös laitteiden ylläpito ja huolto, joka varmistaa toiminnan. Suomiset hyödyntävät VMS-lypsyrobottien tekniikkaa monipuolisesti. Clover-nännikumeista ja älykkäästä tykytyksestä on hyvät kokemukset. Myös vanhimpia VMS-lypsyrobotteja käytetään päivitettynä uusinta ohjelmistoa sekä robotissa että DelPro-tuotannonohjausohjelmistossa. Tilan aikaisemmat robotit ovatkin täydessä työssä uusien omistajien tiloilla lähiseudulla. Se osoittaa tekniikan luotettavuuden ja monipuolisuuden.

Vennan tila on tällä hetkellä koko perheen työpaikka, kun myös tilan pojat Olli ja Samuli osallistuvat aktiivisesti tilan töihin. Lisäksi heillä on omia yrityksiä, joista tunnetuin on osakkuus Suomisen Jäätelö Oy:ssä. Vennan tilan lehmien maidosta tehdään Jymy-jäätelöä.

Suomiset satsaa luomuun ja eläinten hyvinvointiin

Makuualue

DeLaval cubicle divider CC1800S

Lue lisää

Eläinten hyvinvointi

Pyörivä karjaharja SCB

DeLavalin pyörivä karjaharja SCB on suunniteltu parantamaan lehmien mukavuutta ja hyvinvointia. Pyörivä karjaharja edistää lehmien verenkiertoa, millä on positiivinen vaikutus terveyteen ja maitotuotokseen.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää samanlaisia tarinoita

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: