Talviaitaus

Toimiva talviaitaus voidaan perustaa kahdella eri tavalla. Siihen voidaan käyttää DeLaval 40 mm:n talvinauhaa (nro 94247099) tai kahta erillistä johdinta. Näillä kahdella vaihtoehdolla saadaan sama toimintatulos, ts. käytössä on kaksi aitausjohdinta, millä virralle saadaan erillinen paluureitti sähköpaimeneen.

 

Kesällä ja suotuisissa olosuhteissa maa johtaa sähköä hyvin. Sähköpaimenen tuottama virta etenee sähköpaimenesta aitaukseen. Aitaa koskettava eläin saa sähköiskun, joka etenee aidasta eläimen kautta maahan (maadoitukseen). Tällöin syntyy virtapiiri.

Talvella sähköaitaus toimii usein huonosti, koska lumi toimii eristimenä. Lumi eristää eläimen maasta ja siten sähkövirta ei pysty talvella etenemään eläimen kautta maahan. Vaikka sähköpaimen toimii, virran eteneminen katkeaa, jolloin aitaus ei toimi. Tällöin ei synny virtapiiriä. Koskettaessaan aitaa eläin ei saa sähköiskua. Tämä ilmiö voi esiintyä myös kuivissa olosuhteissa tai vuoristoisessa ympäristössä.

Kaksi vaihtoehtoa

Vaihtoehto 1

 

DeLaval-talvinauha 94247099

DeLaval-talvinauha on leveydeltään 40 mm ja siinä on kaksi vastakkaisilla sivuilla olevaa johdinta. Nauhan ylemmässä johtimessa on punainen merkintä. Se kytketään sähköpaimenen plusnapaan ja toinen johdin sähköpaimenen maadoitusnapaan. Eläin saa sähköiskun koskettaessaan yhtä aikaa kumpaakin johdinta. Aitanauha kytketään sähköpaimeneen DeLaval liitäntäkaapelilla 94247054. Nauha kytketään yhteen nauhaeristimessä 94247053 olevien liitoslevyjen 94247056 kanssa.

Kaksi nauhaa yhdistetään korkeussuunnassa keskenään liitäntäkaapelilla 94247055.

Sähköpaimen maadoitetaan aina useilla maadoitussauvoilla 98882440.

Talvinauha liitetään jatkoskohdista nauhaeristimellä. Varmista, että johtimet asettuvat kohdakkain.

Portin ja portinkahvan kohdalla

Katkaise maadoitusjohdin ennen metalliosaa, jotta liitoskappale ei aiheuta johtimien välillä oikosulkua.

Kun portinkahva liitetään aitanauhaan, oikosulun välttämiseksi katkaise maadoitusjohdin ennen liitäntää portinkahvaan.

Vaihtoehto 2

Kun aitauksessa on 2 tai useampia johtimia

Erillisellä maadoitusjohtimella varustettu aitaus toimii aina hyvin maan johtamiskyvystä riippumatta, ja maadoitus voidaan tehdä tavallisilla metallilangoilla, köydellä tai aitanauhalla.

Pystytä sähköaitaus tavalliseen tapaa käyttäen metallilankaa, köyttä tai aitanauhaa. Asenna erillinen maadoitusjohdin, jonka läpi sähkövirta pääsee palaamaan esteettä sähköpaimenen maadoitusnapaan. Kumpaankin lankaan tai aitanauhaan koskettava eläin saa sähköiskun.

Kytke maadoitusjohdin sähköpaimenen maadoitusnapaan yhdessä maadoitussauvan johtimen kanssa.

Maadoitusjohtimen voi liittää myös suoraan aitauksen tolppiin. Huomaa, että maadoitusjohdinta ei saa sijoittaa +johtimen lähelle.

Käytä maadoitusjohtimena tavallista sähköaidan lankaa tai -nauhaa. Aitauksen toimintaa voi parantaa maadoittamalla maadoitusjohtimen erikseen tasaisin välimatkoin.

Turvallisuussyistä tällaisen kokoonpanon yhteydessä on vältettävä kaikista tehokkaimpien sähköpaimenten käyttämistä. Kahdella langalla hävikit ovat pieniä ja isku voimakas.

Tuotteet

Aitanauha WB40

300 m, 88153101

 

 

 

 

Aitanauha B40
200 m, 94247099

 

 

 

 

 

 

Nauhaeristin/liitäntäeristin 
8 kpl pakkaus, 94247053

Nauhaeristin
20 kpl pakkaus, 94247053

 

DeLaval kulma- ja pääte-eristin aitanauhalle
5 kpl pakkaus, 90632031

DeLaval liitäntä-/liitoslaatta
5 kpl pakkaus, 90632032

 

Liitoslevyt
Metalli, 2 kpl/pakkaus
94247056

Liitäntäkaapelit
Sähköpaimenet, 94247054

Liitäntäkaapelit
aitanauha, 94247055

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: