Lisääntymiskyvyn analysointi DelPro™ FarmManagerissa

OSA 1 – TIINEYS- JA SIEMENNYSARVO

Lisääntymiskyky on maitotilan tuottavuuden kannalta elintärkeä alue, ja siksi maidontuottajat, eläinlääkärit ja neuvojat tarkkailevat sitä jatkuvasti. Esittelemme DelPro FarmManagerin suorituskykymittarit, joiden avulla tilasi lisääntymiskykyä voidaan seurata.

Tärkein tavoitteemme on järjestää eläinkalenterin tiedot siten, että pystyt tekemään lisääntymisen hallintaan liittyviä päätöksiä luotettavien suorituskykymittareiden perusteella ja etsimään ongelmia mahdollisista lisääntymisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, mikä voi tehostaa lehmien tiinehtymistä. Valikon Eläimen/karjan tilastot / Eläinkalenterin yhteenveto näkymissä esitämme laskelmia siemennys- ja tiineysarvoista (suorituskyky) ja hedelmöittymisasteesta eri lisääntymistekijöiden mukaan (lisääntymisen onnistuminen). Tässä osassa 1 keskitymme tiineys- ja siemennysarvojen analyysiin.

Tiineys- ja siemennysarvo

Sekä tiineysarvo (oikea puoli) ja siemennysarvo (vasen puoli) näytetään taulukossa kolmen viikon jaksona. Löydät sen, kun valitset Tiineysarvo-näkymän. Aloitus- ja lopetuspäivä näkyvät kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa vasemmalla, ja nämä päivät sisältyvät jaksoon. Tätä laskelmaa varten DelPro FarmManager ottaa karjasta tietyn otoksen, jonka eläimillä kuvataan olevan "riski tulla tiineeksi", ja siksi jotkut asiantuntijat puhuvat tämän laskelman yhteydessä tiineys- tai siemennysriskistä. Tätä mittaa on kuvattu parhaaksi sekä historiallisen että nykyisen lisääntymistehokkuuden arviointityökaluksi lypsykarjalla. Mitta arvioi "nopeutta" laskemalla arvot kullekin luetellulle kolmen viikon kierrolle.

Kelvolliset lehmät

DelPro Farm Manager laskee kunkin arvon jakamalla jakson aikana siemennettyjen tai tiineeksi tulleiden kelvollisten lehmien lukumäärän samassa jaksossa riskissä olevalla populaatiolla (tai kelvollisilla lehmillä).

 
Pregnancy rate (Tiineyssuhde)

Siemennysarvo tunnettiin aiemmin kiimantunnistusarvona, koska oletettiin, että siinä listattujen lehmien oli havaittu olevan kiimassa ja ne oli sen jälkeen siemennetty. Kuitenkin, koska ajoitetut keinosiemennyskäytännöt ovat yleistymässä, listatut lehmät voidaan siementää luonnollisen kiiman ilmaisemisen tai kiimantunnistuslaitteiden mukaisesti tai ajoitetun keinosiemennyskäytännön tuloksena. Niinpä pelkkää kiimatapahtumatallennusta (ilman siemennystä) ei harvinaisuudestaan huolimatta lasketa tähän.

Kelpoisuuskriteerien ymmärtäminen on tärkeää. Jotta lehmä olisi kummassakin arvossa kelvollinen, vaadimme, että se:

·       On vähintään ensimmäisellä tuotoskaudellaan (laskelmaan ei sisälly hiehoja)

·       On ohittanut tarkoituksellisen odotusajan, joka on määritetty DelPro FarmManagerin maitotilan asetuksissa (eläinkalenterin asetuksissa) kohdassa "ensimmäisen siemennyksen lehmät" (oletusarvo on 50). Toisin sanoen lehmä on määritetty hallinnan näkökulmasta kiinnostavaksi tulemaan tiineeksi. DelPro FarmManager vähentää tarkoituksellisesta odotusajasta 10 päivää, jolloin mukaan voidaan lukea lehmät, jotka saavuttavat vaatimuksen keskellä kiertoa.

·       On tyhjä tai siemennetty (eli ei tiine) kierron alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että lehmällä voi olla aiempi siemennys jonka tulosta ei tiedetä, sitä ei ole koskaan siemennetty tai se on saanut tyhjän vahvistuksen aiemmasta siemennyksestä.

·       On tällä hetkellä järjestelmässä aktiivisena. Toisin sanoen sitä ei ole poistettu kierron alussa eikä merkitty poistettavaksi jonain tulevana päivänä.

Se, että lehmä on kelvollinen, ei tarkoita, että se on todella kierrossa tai että odotetun kiimapäivän mukaan ottamista harkitaan. Muista, että myös ajoitetun keinosiemennyksen lehmät on tarkoitus sisällyttää mittaukseen. Lisäksi kelvollisten lehmien kokonaismäärä ei ole sama kuin karjan tyhjien lehmien kokonaismäärä milloin tahansa, ja se edustaa vain tiettyä otospopulaatiota. Samalla tavalla siemennettyjen ja tiineiden lehmien lukumäärä ei edusta sellaisten tapahtumien kokonaismäärää tiettynä ajanjaksona, sillä se keskittyy vain kelvollisiin lehmiin.

Luoneet lehmät ovat välittömästi kelvollisia seuraavalla kierrolla (jakson aloituspäivänä). Vaikka jotkin lehmät eivät välttämättä ole aivan kunnossa luomisen jälkeen, enemmistö tiineyden keskeytymisistä tapahtuu pian hedelmöittymisen jälkeen ja havaitaan aiemmin tiineenä olleen lehmän (varhainen alkiokuolema) näyttämän kiiman johdosta. Siemennys- ja tiineysarvo saa keskittymään kyseisen lehmän saamiseen tiineeksi uudelleen mahdollisimman pian. Tarkoituksellisen odotusajan sääntö koskee myöhäisiä luomisia, kun lehmä on aloittanut uuden tuotoskauden.

Yhteenvetona

Mittaamme erityisesti määritetystä kelvollisten lehmien populaatiosta maitotilan tehokkuuden siementää ja saada tiineiksi mahdollisimman monta kelvollista lehmää kolmen viikon välein. Oletuksena on, että terveen keskivertolehmän pitäisi osoittaa voivansa tulla tiineeksi saman kolmen viikon jakson aikana.

Tiineysarvo on siemennysarvon ja hedelmöittymisasteen tulos, joten kummankin parantaminen suurentaa varmasti tiineysarvoa. Kummankin kriteerin parantuminen samanaikaisesti on kuitenkin harvinaista. Siksi paras strategia on pitää siemennysarvo korkeana ja hedelmöittymisaste riittävänä. Tosiasia on, että todennäköisyys saada lehmät tiineiksi siementämättä niitä on nolla. Toisaalta on riskialtista keskittyä vain hedelmöittymisasteeseen (lisääntymisen onnistumiseen) kiinnittämättä huomiota siemennysarvoon (tehokkuuteen), koska usein tilalla päädytään siementämään vähemmän lehmiä hedelmöittymisasteen suurentamiseksi, minkä lopputuloksena tiineyksiä tulee aiottua vähemmän.

Huomaa: tässä kuvatut analyysit ovat DelPro FarmManager 5.5:n pohjana. Koska päivitämme alustaamme jatkuvasti, aiempien versioiden tiedoissa on huomattavissa jonkin verran eroja.

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: