Voisitko pidentää eläintesi elinikää ja ansaita enemmän?

Pitkäikäisyys on ollut suosittu sana jo jonkin aikaa, ehkä niin pitkään, että sen merkitys on hieman hämärtynyt. Eläinten pitäminen pidempään on se helppo osuus asiasta – jätämme ne vain poistamatta – mutta terveiden, tuottavien ja etenkin kannattavien eläinten pitäminen karjassa niin pitkään kuin mahdollista on hieman eri asia.

Tutkimuksissa, esim. Ranasinghe et al (2010), on ajan mittaan todettu, että useat lehmät ovat kiimattomia tai niillä on "hiljaisia kiimoja". Olipa syy siihen mikä tahansa, jotta lehmä voi pysyä karjassa, sen täytyy tiinehtyä, ja liian moni lehmä poistuu nykyään karjasta ennen aikojaan "hedelmällisyysongelmien" takia.

 

Lehmät eivät poistu karjasta, koska niillä on "hedelmällisyysongelmia", vaan koska emme ole hallinneet karjanuudistusta oikein. Karjan uudistamisen onnistuminen riippuu oikeiden lehmien siementämisestä oikeaan aikaan. Oletpa sitten navetassa tai muualla, on ensiarvoisen tärkeää, että pystyt tunnistamaan lehmät, joiden pitäisi olla tiineinä mutta eivät ole sitä.

 

Jos tavoitteenamme on vähentää lehmien poistamista tahtomattamme "ongelmien" takia, järkevintä on aloittaa vastaamalla kysymykseen: mihin eläimiin keskitymme ja milloin?

 

Kuva 1; DelPron karjanuudistuksen jakautuminen näyttää eri karjanuudistumistiloilla varustetut lehmät

 Lehmien värittäminen karjanuudistustilan mukaan auttaa tässä keskittymisessä. Poistamalla nopeasti merkinnät karjanuudistuksen jakautumiskaavion (kuva 1) valintaruuduista voit helposti poistaa lehmät, joihin ei kiinnitetä huomiota. Ummessa olevat, tiineet, siemennetyt, poikineet lehmät ja lehmät, jotka on valitettu poistettaviksi, voidaan poistaa jättäen vain avoimet lehmät (punainen ).

 Koska haluamme käyttää tiineyttä jättääksemme lehmiä huomiotta, on tärkeää tietää karjanuudistuksen tila. Jos lehmä tiinehtyy tai vahvistetaan avoimeksi negatiivisen tiineystarkastuksen jälkeen, siihen kiinnitetään jälleen huomiota. DelPro FarmManagerin ja DelPro Companionin kautta pääset oletusarvoisiin karjanuudistuksen ilmoitusraportteihin, esim. "siemennys tulossa", jonka tavoitteena on näyttää lehmät, joiden tulee tiinehtyä. DelPro voi myös automatisoida eläinlääkärikäyntien valmistelun, jotta kaikki tiineystarkastuksen tarvitsevat tai liian pitkään avoimina olleet lehmät lisätään kyseiseen käyntiin oikeaan aikaan. Palaamme tähän aiheeseen tuonnempana.

 Mitä avoimilla lehmillä tulisi tehdä? On sanomattakin selvää, että tavoitteena on siementää ne ja että siemennys pitäisi tehdä oikeaan aikaan. Avuksi voidaan asettaa tavoitteita, esimerkiksi mahdollisuus siementää jokainen lehmä 21 päivää tarkoituksellisen odotusajan jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvin selkeä tavoite: havaita kiimassa olevat lehmät joko manuaalisen tarkkailun tai käyttäytymisen analysoinnin (kuva 2) tai maidon progesteronin (kuva 3) avulla pitäen mielessä, että "hiljaisten kiimojen" löytäminen pelkästään tarkkailemalla on haasteellista.

 

Kuva 2; DelPron kiiman tarkkailutoiminto

 

Kuva 3; DelPro ja Herd Navigatorin mittaama progesteroni

 

Intensiivisen kiimantunnistuksen ja 21 päivää tarkoituksellisen odotusajan jälkeen siementämättömien lehmien tarkkailun jälkeenkin jäljellä tulee vielä olemaan siementämättömiä lehmiä. Ne ovat mahdollisesti kiimattomia tai niillä on jokin toinen lisääntymis- tai terveysongelma. Juuri nämä lehmät haluamme tunnistaa. Nämä lehmät ovat niitä, jotka poistuvat karjasta ennen aikojaan "hedelmällisyysongelmien" takia. Tavoitteenamme on saada lehmän kiimakierto toimimaan ja estää sen poistuminen karjasta.

DelPron raporteista näet luettelon kaikista lehmistä, jotka ovat jääneet avoimiksi asetetun siemennystavoitteen jälkeen. Jos lisäät näihin raportteihin muokattavat vakiotoimintapasi (SOP:t), raportti kertoo sinulle sekä lehmistä että toimenpiteistä, joihin haluat ryhtyä. Samoja raportteihin vaikuttavia suodattimia voidaan käyttää lehmien kutsumiseksi automaattisesti seuraavalle eläinlääkärikäynnille, jotta huomiota tarvitsevat lehmät esitetään automaattisesti eläinlääkärille. Eläinlääkärikäynnin tulos voi olla se, että lehmä on terve ja tarvitsee vain hieman lisää aikaa, tai se, että asiaan on puututtava lääketieteen keinoin. Terveyden ja ajoitetun AI:n tukimoduulit pitävät kirjaa neuvotuista toimenpiteistä ja eläinlääkärin määräämistä hoidoista, jotta voit keskittyä näihin lehmiin ja estää niiden poistumisen laumasta liian pian "hedelmällisyysongelmien" takia.

Pitkäikäisyys ei tarkoita lehmien pitämistä pidempään, vaan karjan lehmien tuottavan eliniän pidentämistä – huomion kiinnittäminen oikeisiin lehmiin sekä johdonmukaisiin toimiin ryhtyminen oikeaan aikaan tuottavat toivottavasti enemmän mahdollisuuksia saada lehmät siemennetyiksi, lisätä tiineyksien määrää ja vähentää karjasta poistamisia. Hyvin käytettynä DelPro auttaa tekemään tästä hieman helpompaa.

Ranasinghe, R. M., T. Nakao, K. Yamada, and K. Koike. 2010. Silent ovulation, based on walking activity and milk progesterone concentrations, in Holstein cows housed in a free-stall barn. Theriogenology 73:942–949

 

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: