Sinä johdat ruokintastrategiaasi – poikimisesta umpeenmenoon DeLaval DelPron™ avulla

Suuri osa maidontuotantoon liittyvistä kustannuksista syntyy ruokinnasta. Lehmät on ruokittava tehokkaasti. Jotta voit hallita tätä resurssia mahdollisimman hyvin, tarjoamme sinulle täydellisen joustavuuden toteuttaa karjasi tarpeisiin sopivia väkirehuruokintastrategioita. Lehmät tarvitsevat erilaista ruokintaa laktaation eri vaiheissa. DelPro FarmManager on suunniteltu, jotta voit tehdä hallitun strategian ja toteuttaa sitä erilaisille tuotospäiville, tuotoskauden numeroille, tuotantotasoille ja eläinryhmille. Merkittävää on se, että annamme sinulle vallan mukautua kaikkiin näihin eroihin pystyen luottamaan siihen, että se tapahtuu turvallisesti.

Eläinkortti (Animal Card)

Eläinkortti ruokintavälilehdeltä (kuva 1) löydät eläimelle määritetyt rehuannokset ja voit nähdä sen saaman annoksen. On tärkeää ymmärtää seuraavat termit.

Kuva 1: Rehuannoksen tiedot eläimen kortissa DelPro FarmManagerissa.

  • Annos näyttää, mitä lehmä saa päivittäin kilogrammoina
  • Tavoite näyttää rehun, jonka se tulee saamaan "x" päivän kuluessa (tavoitepäivät)
  • Ennen kuin lehmä voi kuluttaa rehua, sitä on oltava saatavilla (saatavilla oleva rehu kasvaa automaattisesti koko päivän)

Manuaalisen tai kiinteämääräisen ruokinnan lisäksi voimme soveltaa automatisoitua, yksittäisen lehmän tuotantoon ja tuotoskauden vaiheeseen perustuvaa ruokintastrategiaa automaattisia ruokintapöytiä käyttäen. DelPro FarmManager antaa mahdollisuuden ruokkia lehmät eri periaatteiden mukaisesti:

  • Ikä päivinä
  • Päivää poikimisesta
  • Seitsemän päivän huipputuotos
  • Seitsemän päivän keskimääräinen tuotos
  • Päiviä jäljellä poikimiseen

Tunnutus

Kun annamme eläimille kiinteän annoksen rehua koko tuotoskauden ajan; perinteisempi kiinteämääräinen ruokinta laskee rasvan käyttöönoton varaan. Tunnutuksella taas tähdätään antamaan lehmälle kaikki sen kulloisessakin tuotoskauden vaiheessa tarvitsemat ravintoaineet.

Tunnutus on yleistä maissa, joissa käytetään usein täydentävää väkirehuruokintaa ja joissa valtaosa annoksesta perustuu ruohon ja maissisäilörehun tyyppiseen rehuun. Sen etuina lehmät voidaan pitää ihanteellisessa kunnossa ja jokaiselle lehmälle annetaan tasapuolinen mahdollisuus osoittaa tuotantopotentiaalinsa. Kannustimet ovat huomattavia. Jokainen litra huippulaktaatiossa voi johtaa korkeampaan tuotoskausikohtaiseen tuotokseen.

Strategia on jaettu tuotoskauden eri vaiheisiin liittyviin portaisiin.

  1. Tunnutus tapahtuu tuotoskauden alkuvaiheessa (sovitus ja haaste/tavoite alla). Siinä jokaiselle lehmälle tuotoksesta riippumatta annetaan enimmäismäärä väkirehua 3 - 6 viikkoa poikimisen jälkeen ja annos pidetään maksimissa 10 - 15 viikkoa poikimisen jälkeen. Tämä toimenpide antaa kaikille lehmille mahdollisuuden näyttää tuotantopotentiaalinsa , kun väkirehun saatavuutta ei rajoiteta.
  2. Toinen vaihe, keskimääräisen maidontuotannon mukainen ruokinta (merkitty kahdella vaaleammalla sinisellä alla olevassa kuvassa), alkaa noin 70 - 100 päivää poikimisen jälkeen. Lehmää ruokitaan sen maidontuotantotason mukaisesti. Tuotoskauden loppua kohti ruokintaa voidaan strategisesti vähentää  "päiviä jäljellä poikimiseen" -ruokintataulukon avulla. Tämä strategia tarkoittaa, että jokainen lehmä ruokitaan erikseen. Rehua säästyy ja liian korkean BCS-arvon riski lehmillä pienenee.

DelPro voi auttaa tämän strategian käyttöönotossa poikimisesta umpeenmenoon ja ummessaolokauden ajan seuraavaan poikimiseen saakka. Sinun täytyy vain tehdä ruokintastrategiasi asetukset DelPro FarmManagerissa.

Kuva 2: Kaaviomuotoinen yleiskuva tunnutusstrategiasta yksilöpohjaisella väkirehuannoksella ruokittaville lehmille

 

Tunnutus nykyisen tuotoskauden huipputuotoksen mukaan

DelPro FarmManagerilla voit nyt myös asettaa tunnutusjakson, joka mukautuu lehmän kulloisenkin suorituskyvyn mukaisesti. Teemme tämän luomalla huipputuotokseen perustuvan ruokintataulukon tuotoskauden alussa. Sen sijaan, että käyttäisimme yllä olevan esimerkin mukaista kiinteää haaste-/tavoitelähestymistapaa kaikille lehmille, arvioimme nykyisen huipputuotoksen, ja jos se ylittää odotuksemme, suurennamme eläinten annosta. Keskitymme odotettua enemmän tuottavien eläinten annosten suurentamiseen – tämä on alla olevan kuvan 3 "lisääminen". Huipputuotosruokintataulukon kanssa emme pienennä rehuannosta tässä jaksossa (jollet halua pienentää sitä hieman). Väkirehun säätäminen alaspäin pysyy osana strategiaa toisessa jaksossa – ruokinta keskimääräisen maidontuotannon aikana.

Poikimisesta umpeenpanoon

Tiedämme, että lehmilläsi on poikimisten välillä tuotoskauden eri vaiheissa tiettyjä ruokintatarpeita, ja varmistamme, että DelPro FarmManagerin ruokintamoduuli vastaa kaikkiin tarpeisiin. Strategia, jossa käytetään DelPro FarmManagerissa saatavilla olevia erilaisia ruokintataulukoita koko tuotoskauden ajan poikimisesta poikimiseen, voisi näyttää holistisesta näkökulmasta alla olevassa kuvassa 4 esitetyltä. Laktaation käynnistämiseksi voimme ottaa käyttöön tunnutusstrategian päivää poikimisesta -ruokintataulukon avulla. Tämän jälkeen voimme jatkaa tunnutusta lehmien tämänhetkisen huipputuotoksen mukaisesti huipputuotosruokintataulukolla. Tuotoskauden keskivaiheessa lehmiä ruokitaan niiden seitsemän päivän keskituotoksen mukaisesti. Ummessaoloajan lähestyessä voimme vähentää rehun minimitasoille, jotta eläimet menevät umpeen luonnollisesti. Tai lisätä väkirehua ummessaoloaikana poikimisen lähestyessä. Näin voit toteuttaa maitotilallesi sopivaa ruokintastrategiaa.

Kuva 3: Yhdistetyt ruokintataulukot, jotka kattavat ruokintastrategiasi poikimisesta umpeenpanoon.

Keskustele DeLavalin edustajan kanssa henkilökohtaisen DelPro-matkasi seuraavasta askelesta.

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: