Ruokintastrategiasi toteuttaminen DelPro™ FarmManagerissa

Nykyään olemme tietoisempia kuin koskaan, että ruokintastrategiat vaihtelevat ympäri maailmaa. Strategiat vaihtelevat maatiloilla riippuen paikallisista tekijöistä ja mahdollisuudesta kasvattaa rehua. DelPro FarmManager kattaa nämä variaatiot eri rehutyypeillä. Saadaksesi inspiraatiota vaihtoehdoista ja yhdistelmistä, tässä on joitain parhaita käytäntöjä ja käytännöllisiä esimerkkejä, joita voit käyttää ideana oman strategian toteuttamisessa maatilallasi. Kysy aina neuvonantajalta ennen muutosten tekemistä - koska arvot ovat viitteellisiä eivätkä edusta tilanteesi erityistarpeita.

Rehuannosten manuaalinen käyttöönotto ja annoksen optimointi

Jos haluat päättää lehmäkohtaisesti rehuannoksen asteittaisesta kasvattamisesta tuotoskauden alussa, se on mahdollista. Lehmän poi'ittua lisäät annoksen ja tavoitteen manuaalisesti ja asetat tavoitepäivät (montako päivää "tavoitteen" saavuttaminen kestää). Ensimmäinen käytettävä ruokintataulukko voi olla sitten 7 päivän keskituotostaulukko. Tästä eteenpäin lehmä saa rehua suoritustasonsa mukaan. Sen lähestyessä umpeenpanokautta poikimista edeltäviin päiviin (DTC) perustuva ruokintataulukko pienentää rehuannosta, jos lehmä saa edelleen liikaa rehua. Jos syötät eläimille erityistä siirtymäkauden väkirehua, voit käyttää DTC-taulukkoa myös ummessaolokaudella lisätäksesi rehua poikimisen lähestyessä.

Automaattinen ruokinta tuotoskauden aikana – yksi rehutyyppi

Automatisoidumpi vaihtoehto alusta lähtien on toteuttaa ruokintataulukkoa laktaatiopäivien (DIM) perusteella 1. laktaatiopäivästä alkaen. Koska taulukko lasketaan uudelleen päivittäin, lehmän poi'ittua rehuannosta lisätään asteittain strategian mukaisesti. Esimerkiksi sadan ensimmäisen laktaatiopäivän kuluttua voit vaihtaa takaisin 7 päivän keskituotoksen ruokintataulukkoon rehuannosten optimoimiseksi maitotuotoksen mukaan. Eläimen lähestyessä sitten umpeenpanokautta DTC-ruokintataulukko laskee annokset jälleen minimiin. Lisäksi voit yhdistää tähän ruokintataulukon ummessa olevia lehmiä varten alkaaksesi lisätä rehun määrää asteittain ennen poikimista.

 

 

Automaattinen ruokinta tuotoskauden aikana – kaksi rehutyyppiä

Jos päätät syöttää eläimille tuotoskauden ensimmäisessä vaiheessa energiapitoista väkirehua, voimme määrittää siirtymävaiheen vakioväkirehuun siirtymiseksi lopulla tuotoskaudella. Tätä varten luomme yhden ruokintataulukon laktaatiopäivien perusteella ja lisäämme ensin taulukossa rehun A määrää. Siirtymisvaiheessa rehun A määrää lasketaan asteittain ja samalla rehun B määrää lisätään. Tämä tehdään käyttämällä ruokintataulun määritystä ja ottamalla käyttöön toiminto "hyväksy laskettu arvo annokseksi". Siten saamme aikaan pehmeän siirtymisen rehusta A rehuun B. Tämän ajanjakson jälkeen voimme jälleen ruokkia tuotannon mukaan ja optimoida rehuannokset tuotoksen perusteella umpeenmenoa kohti. Myös tällöin DTC-ruokintataulukko auttaa pienentämään annokset minimiin ennen umpeenmenoa.

 

Automaattinen ruokinta tuotoskauden ajan – bonusrehu tuotoskauden huipulla

Viimeisessä esimerkissä haluamme näyttää sinulle yhdistelmän, jossa tuotoskauden alkuvaiheessa käytetään tunnutusta DIM-taulukon kanssa ja sitten määritetään huipputuotostaulukko noin laktaatiopäivästä 25 huipputuotokseen asti. Tavoitteena on palkita "odotettua paremmin tuottavat" lehmät suurentamalla niiden annosta hieman perustasoon verrattuna. Emme aio pienentää annoksia vielä tällä kaudella, vaan keskitymme toden teolla saamaan suurempia huipputuotoksia eläimiltä, joiden geneettinen potentiaali on suurempi. Huipputuotostaulukon käytön jälkeen optimoimme rehuannokset jälleen 7 päivän keskituotosten mukaan ja suljemme tuotoskauden vähentämällä rehun kulutusta umpeenmenoa kohti DTC-rehutaulukkoa käyttäen.

Toivomme, että nämä neljä erilaista esimerkkistrategiaa kannustavat sinua miettimään mahdollisia ratkaisuja maitotilaasi varten. Jos sinulla on kysyttävää, käänny DeLavalin edustajien puoleen. Haluamme varmistaa, että eläimilläsi on parhaat mahdollisuudet saavuttaa potentiaalinsa, tarjoamalla sinulle täydellisen ja automatisoidun ruokintastrategian.

Huomioi määritysten vaihtuminen

Aloittaessamme työskentelyn täydellisellä strategialla, jossa käytetään useita ruokintataulukkoja yhdessä määrityksessä, meidän on hyvä olla tietoinen määritysten vaihtumisesta. Muista ottaa huomioon koko tuotoskausi. Jos yksi määritys loppuu laktaatiopäivänä 100, toisen määrityksen täytyy alkaa laktaatiopäivänä 101. DelPro FarmManager tukee sinua määritysten luomisessa ja estää ruokintataulukoiden välisen limittymisen. Tästä huolimatta asiasta on hyvä mainita myös tässä.

Vielä varoituksen sana rehutyypin vaihtamisesta toiseen. Meillä saattaa olla ensimmäisessä määrityksessä rehutyyppi A, mutta tätä tyyppiä ei käytetä enää toisen määrityksen ruokintataulukossa. Tämä rehutyyppi A on jätettävä määrityksen 2 ruokintataulukkoon muistaen kuitenkin asettaa sen määräksi 0 kg, jos sitä ei enää tule syöttää. Jos muistamme nämä kaksi asiaa, DelPro FarmManager tukee sinua erinomaisella tavalla, jotta voit toteuttaa turvallisesti ruokintastrategiaasi.

Huom.: Tässä esitellyt tuotokseen perustuvat annosarvot ovat suuntaa-antavia eikä niitä siksi voida käyttää maitotilallasi konsultoimatta maitotalousneuvojaa. Jos sinulla on kysyttävää ruokintataulukkojen käyttöönotosta maitotilallasi, käänny DeLaval-edustajasi puoleen.

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: