Todellinen apu navetassa: tee tietoihin perustuvia päätöksiä ja toimi niiden mukaisesti DelPro™ Companionin kanssa

DelPro Companionin kehittämisessä on käytetty asiakkailtamme ympäri maailmaa saatuja tietoja siitä, miten he haluavat tallentaa tapahtumia maitotilalla niiden tapahtuessa samalla, kun he työskentelevät lehmiensä luona. Tämä tarkoittaa sitä, että siemennys, tiineystarkastus tai terveydenhoito ei jää enää koskaan väliin siksi, että muistilappu, jolle se on kirjoitettu, häviää tai on liian märkä luettavaksi. Se tarkoittaa sitä, että voimme ennakoida todellisuuden, jossa maitotiloilla ei enää tarvita kynää ja paperia. Sen sijaan voit saada tarvitsemasi tiedon puhuttuna suoraan korvaasi, kun työskentelet lehmiesi parissa.

Välitön pääsy eläimen tietoihin mobiililaitteella missä tahansa tilalla edellyttää suoraa yhteyttä tilan DelPro-tietokantaan. Kun DelPro Companion on yhdistetty tilasi paikallisverkkoon, se synkronoi viimeaikaiset tapahtumat automaattisesti mobiililaitteesi ja tilan palvelimen välillä niin, että pystyt nopeasti muistamaan lypsyn, ruokinnan, BCS:n, aktiivisuuden ja kaikki tallennetut tapahtumat ilman viiveitä. Nopeaa ja viiveetöntä.

Tämä tarkoittaa sitä, että missä tahansa tilallasi oletkaan, sinulla on aina taskussasi tiedot, joita tarvitset oikean päätöksen tekemiseen, ja pystyt tallentamaan toimenpiteesi reaaliajassa.

Lue tästä lisää eräistä kätevistä tavoista hyödyntää Companionin eri tiloja.

 

Eläinluettelo

Eläinluettelo antaa samanlaisen tuntuman kuin DelPro FarmManagerin eläinluettelo. Tärkeimmät tiedot eläimestä esitetään riippuen lisääntymistilasta. Eläinluettelossa voit suodattaa eläimiä karjan, ryhmän, valintojen, eläimen tyypin, eläimen lisääntymistilan (poikinut, auki, siemennetty, tiine, ummessa tai teuras) ja aktiivisuustasojen perusteella. On tärkeää, sinulla on oleellisimmat tiedot käden ulottuvilla, kun selaat eläinluetteloa. Eläinluettelosta on suora pääsy eläinkorttiin.

Eläinkortti

Pääset eläinkorttiin eläinluettelosta tai hakemalla eläintä pääikkunasta. Lisääntymistilan perusteella tärkeimmät kohdat esitetään ja ikkunan väri on lisääntymistilan mukainen, aivan kuin DelPro FarmManagerin "karjan jakautumiskaaviossa" (eri tiloilla on omat värinsä: poikinut, avoin, siemennetty, tiine, ummessa tai teuras). Käyttäjä voi muokata lisääntymistilaa kohti esitettäviä tietoja. Voit valita täysin vapaasti, mitä tietoja haluat nähdä ensin, riippuen eläimen tilasta.

Pyyhkäisemällä eläimen numeron päältä vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle voit selata eläinluettelon tai ilmoitusraportin eläimiä.

 

Pyyhkäisemällä näytön keskeltä voit siirtyä eläinkortin välilehtien välillä. Järjestelmästä (VMS tai lypsyasema/karuselli) riippuen käytettävissä on erilaisia välilehtiä. Kaikissa on sama logiikka kuin DelPro FarmManagerissa. Viimeisellä välilehdellä voit tallentaa tapahtumia reaaliajassa, ja riippuen lisääntymistilasta tapahtumavälilehdelle voi tallentaa loogisia eläintapahtumia. Et esimerkiksi voi tehdä tiineystarkastusta lehmälle, jolle ei ole koskaan tallennettu siemennystä. Eläinkortin alaosasta pääset myös suoraan tapahtuman syöttöön lehmätasolla. Myöhemmin työ- ja erätilassa näet, kuinka tapahtumia voidaan lisätä useammalle kuin yhdelle lehmälle kerrallaan. Jos työskentelet jonkin eläimen kanssa tai sinulla on eläinryhmä, joka pitää tarkistaa, varmistamme, että pystyt optimaalisella tavalla tallentamaan tapahtumat tarkasti ja nopeasti.

 

Ilmoitusraportit

DelPro FarmManagerin valvontataulu vasemmalla (tietokoneesi) näytössä näyttää "Lisääntymisilmoitukset". Nämä oletusraportit, jotka nostavat esiin esimerkiksi umpeen pantavat lehmät tai ne lehmät, joille pitää tehdä tiineystarkastus, ovat saatavilla myös DelPro Companionissa. Kun valitset tietyn raportin, se avaa luettelon eläimistä, joilla on erityisiä eläinkalenteri-ilmoituksia.

Jos käytät DelPro-aktiivisuusmittareita, saat myös raportin. Raportti näyttää kaikki lehmät, joilla on aktiivisuusmittari. Suodattimella voimme sitten valita, minkä aktiivisuustasojen eläimet haluat nähdä. Tämä tarkoittaa, että lehmien suodattamisen perusteina ovat:

 • +, ++, +++
 • Suhteellinen aktiivisuus
 • Tunnit kohonneesta aktiivisuustasosta

 

Työtila

Eläinkortista pystyt tallentamaan yksittäisille eläimille tehtäviä toimenpiteitä. Työtilassa voit alkaa työskennellä eläinryhmien kanssa, kun suoritat saman tapahtuman kaikille eläimille, mutta erilaisilla lopputuloksilla. Esimerkiksi jos sinulla on kymmenen siemennettävän lehmän ryhmä, tallennat siemennyksen kaikille kymmenelle lehmälle, mutta lehmille käytettävien siementen valinnat eroavat toisistaan. Jotta varmistetaan, että tapahtumat ovat järkeviä eläimille, järjestelmä ilmoittaa, jos teemme tiineystarkastuksen lehmälle, jota ei ole vielä siemennetty. Myös työtilan ikkunan väri muuttuu eläimen tilan mukaan.

Työtilassa voit valita seuraavista tiloista:

 • Kiimatila – pidä kirjaa kaikista havaitsemistasi kiimoista ja sen erilaisista merkeistä (seisominen, selkään pyrkiminen jne.)
 • Siemennystila – raportoi nopeasti siemennyksistä kasvattaja- ja siemenkohtaisesti
 • Tiineystarkastustila – raportoi lopputulos ja valitse tehokas siemennys eläimille, joille on tehty useita keinosiemennyksiä ennen tätä tiineystarkastusta
 • Umpeenpanotila – pane umpeen lehmiä eri lääkkeillä ja määrää ne eri ummessa olevien lehmien ryhmiin
 • Terveystila – lisää erilaisia terveystapahtumia monille eläimille

 

Siemennystila

Kun olet valinnut toimenpiteen, sinua kehotetaan valitsemaan eläimet, joiden kanssa alat työskennellä. Siemennystilaa varten tämä voi olla oletusilmoitusluettelot "siemennyspäivä" tai "tiineystarkastuspäivä". Jos valitset "live", voit skannata lehmän ISO-korvamerkin Bluetooth-yhteydellä toimivalla ISO-tunnisteen lukulaitteella ja alkaa tallentaa tapahtumia skannaamillesi korvamerkeille. "Live"-tilassa voit myös yksinkertaisesti kirjoittaa sen eläimen tunnisteen, jonka kanssa työskentelet. Kun eläimet on valittu, DelPro Companion siirtyy suoraan siemennystapahtumaan, ja niin kauan kuin tämä toimenpide on voimassa kullekin lehmälle, näyttö pysyy vihreänä. Jos se ei ole voimassa, ehkä lehmä on jo tiine, näyttö ilmoittaa siitä muuttumalla punaiseksi. Mobiililaitteesi tekstistä puheeksi -toiminnon avulla voit saada myös ääni-ilmoituksen, jos yrität tallentaa tapahtumaa, joka ei ole looginen tietylle lehmälle.

 

Tiineystarkastustila

Kun aiot tehdä eläimillesi tiineystarkastuksen, jokaisen tarkastuksen tulos on erilainen. Työtilassa sinulla on kaikki tarvittava tieto käsiesi ulottuvilla tiineystarkastuksen nopeaa tekemistä varten, joko "live-tilan" tai tiineystarkastuspäiväraportin kautta. Siemennetyn eläimen tiineystarkastuksesta voidaan raportoida positiivinen, negatiivinen tai epävarma tulos. Jos tulos on positiivinen, raportoit myös, vastaavatko tiineyspäivät siemennystä. Jos tulos on epävarma, eläin jää ilmoitusluetteloon seuraavaa tiineystarkastuskäyntiä varten. Tiineen lehmän tiineys voidaan tarkastaa uudelleen; tällöin raportoitavat vaihtoehdot ovat positiivinen tai luominen.

Eläin, jolle ei voida tehdä tiineystarkastusta, esimerkiksi poikinut tai avoin eläin, aiheuttaa näkyvästi punaisen näytön ja ääni-ilmoituksen, jotta huomiosi kiinnittyy siihen, että raportoitu toimenpide on todennäköisesti väärä.

 

Umpeenpanotila

Kun olet valinnut umpeen pantavien eläinten lukumäärän, työtila mahdollistaa nopean raportoinnin, kun toimenpide on tehty. Umpeenpanopäiväraportin kautta tai live-tilan avulla voit raportoida nopeasti yhdellä kertaa umpeenpanotapatuman, lehmän hoidon ja ryhmän vaihtamisen. Kaikki lehmän tiedot päivittyvät tällöin yhdellä toimenpiteellä. Jos kaikkia eläimiä hoidetaan samoilla lääkkeillä ja ne lähetetään samaan ryhmään, jatka lukemista, sillä ryhmäsyöttö on sinua varten.

 

Ryhmäsyöttö

Ryhmäsyöttö muistuttaa työtilaa siinä, että se tukee sinua työskennellessäsi eläinryhmien kanssa, mutta siinä missä työtila mahdollistaa erilaiset eläinkohtaiset tulokset, ryhmäsyöttö tallentaa kaikille eläimille saman tuloksen. Esimerkiksi kymmenen lehmän siemennys saman kasvattajan samaa siementä käyttäen. Lisäksi ryhmäsyötössä voit valita seuraavista:

 • Siemennystila – raportoi sama kasvattaja ja siemen useille lehmille
 • Ryhmänvaihtotila – siirrä kaikki valitut lehmät samaan uuteen ryhmään
 • Umpeenpanotila – raportoi lehmäryhmä, joka on määrä panna umpeen samoilla lääkkeillä ja lähetä ne samaan umpeenpanoryhmään
 • Terveysryhmä – kun on diagnosoitu lehmiä joilla on sama sairaus, hoito samalla protokollalla ja lääkkeillä
 • Eläininventaariomoodi – määrää ryhmänumero uudelleen eläimille, jotka nyt ovat väärässä ryhmässä, ja/tai varmista, että kaikki eläimet oikeassa fyysisessä ryhmässä. Tässä työnkulussa eläinten ohi käveltäessä eläinnumerot skannataan tai kirjoitetaan. Lehmät, jotka eivät ole tarkoitetussa ryhmässä, saavat ryhmänvaihtotapahtuman (vahvistuksen jälkeen).

 

Siemennystila

Kun valitset toimenpidettä, pystyt taas halutessasi työskentelemään oletusilmoitusluettelon kanssa tai siirtymään "live-tilaan". Ennen eläinten valintaa täydennät kuitenkin tapahtuman yksityiskohdat: mikä siemen, mikä kasvattaja jne. Kun tämä on tehty, näyttöön tulee eläinluettelo, ja voit lisätä niitä toimenpiteeseen merkitsemällä ruudun. "Valittuihin" eläimiin (keskimmäinen välilehti) vahingossa lisätyt eläimet voi yksinkertaisesti pyyhkäistä pois näytöstä, jolloin ne poistuvat luettelosta, ja jäljellä oleville eläimille toimenpiteen voi vahvistaa napauttamalla vihreää valintamerkkiä.

 

Umpeenpanotila

Kuten työtilassa, teemme ryhmäsyötössä umpeenpanon raportoinnista helpompaa kuin koskaan. Ryhmäsyötössä pystyt valitsemaan kaikille valituille eläimille käytettävän hoidon ja sen, mihin ryhmään ne siirretään. Tämän jälkeen tarvitsee enää vahvistaa eläimet, jotka todella menivät umpeen.

 

 

DelPron teho taskussasi

DelPro Companionilla pyrimme tukemaan työrutiinejasi: voit tallentaa kaikki päivän mittaan tapahtuvat tärkeät tapahtumat sitä mukaa kuin ne tapahtuvat. Sen tehtävä on saada asiat tehdyiksi nopeammin ja tarkemmin, jolloin sinulle jää enemmän aikaa käytettäväksi lehmiesi kanssa.

Huom. DeLaval DelPro Companion edellyttää, että tilallesi on asennettu DeLaval-tilareititin, DeLaval langaton tukiasema ja DeLaval DelPro FarmManager 5.3 tai uudempi. Löydät DelPro Companionin sovelluskaupoista hakusanoilla "DelPro Companion" tai alla olevien QR-koodien avulla.

 

Jos sinulla on kysyttävää yhteensopivuudesta maitotilasi kanssa, ota yhteyttä DeLaval jälleenmyyjään.

 

 

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: