Tiedon voima tilallasi

Tänään voidaan automaattisesti tallentaa tietoja, joita ei aikaisemmin voitu edes mitata - mutta mitä me valvomme ja miten tiedot auttavat sinua täyttämään meijerin tavoitteet? Kun tuottajat asettavat omat maidontuotannon suorituskyvyn mittarit ja tavoitteensa, johtamisen keskeinen osa on ymmärtää käytettävissä olevat tiedot ja teknologiat. Tavoitteena on mitata fysiologisia, käyttäytymis- ja tuotantoindikaattoreita, parantaa strategioita ja tilan kokonaisuorituskykyä.

Tekniikan ja tietojen hyödyntämisen ensisijaisena tarkoituksena on maksimoida lypsylehmän potentiaali, pystyä havaitsemaan sairaudet varhaisessa vaiheessa ja minimoida niukkojen resurssien käyttö. Jokaisen mielessä on esimerkki "lääkkeiden hallinnasta" ja hoidon vähentäminen ennaltaehkäisevillä terveystoimenpiteillä. DeLaval DelPro ™ auttaa maidontuottajia diagnosoimaan nopeasti eläinten terveyteen liittyvät ongelmat, vaikuttaa suuresti hoitokustannuksiin ja minimoi suorituskyvyn menetyksiä.

 

Tietojen hallinta yhdessä sopivan laitteiston kanssa, kuten DeLaval OptiDuo ™, voi myös auttaa ruokinnan optimoinnissa, mikä auttaa vähentämään jätettä ja parantamaan tuottavuutta. Tarkka kiiman havaitseminen voi vähentää siemennyskustannuksia ja parantaa hedelmällisyysastetta asianmukaisesti hallittujen mittarien ja DeLaval Herd Navigator ™ -tietojen avulla.

 

Biologiset käyttäytymismallit

Toimivien tietojen saaminen on tärkeää, mutta erinomaisen tilanhallinnan avain on kyky toteuttaa ennusteita, joilla tutkitaan tilojen kannattavuuden ja / tai tehokkuuden mahdollisia parannuksia.

Asianmukaisen tietojen tulkinnan avulla DelPro voi auttaa maitotuottajia tekemään ennusteita nykyisten ja historiallisten tietojen perusteella. Järjestelmä voi auttaa luomaan tarkkoja malleja sekä biologisista että käyttäytymistuloksista. Me kutsumme tätä ainutlaatuista ominaisuutta Biologisiksi käyttäytymismalleiksi. Näiden mallien tuottama tieto on indeksi muodossa - ennalta määrättyjen arvojen mukaan. Se näyttää jos suorituskyky on odotettua pienempi tai odotettua parempi.

BioModels voi antaa sinulle selkeän kuvan lehmän suorituskyvystä, lisääntymistilanteesta tai terveydestä - usein ennen näkyviä merkkejä. Lisäämällä eläinlääkärisi muistiinpanot prosessiin ja mukaan lukien hoidettujen eläinten terveyttä koskevat vaatimukset DelPron eläinlääkärikäynti- ja rokotusprotokollatoiminnalla, eläinlääkärisi käynti voi olla maksimoitu ja tarkempi. Riippumatta siitä, tarvitsetko rokotuksen, sorkkataudin tai raskaustarkastuksen, käyttäjillä on mahdollisuus asettaa eläinten terveystodistukselle kriteerit välttääkseen kadottamasta lehmää, joka tarvitsee eläinlääkärin tarkastuksen.

DeLaval DelPro on tehokas maatilojen hallintajärjestelmä, joka johtuu osittain sen analysoimista biologisten käyttäytymismallien kehittyneisyydestä. Innovatiivisten Herd Navigator -ominaisuuksien avulla DeLaval on edistynyt terveyden seurannassa.

Kaikki tilalla olevat anturit ja tallennuslaitteet helpottavat elämääsi ja lehmien tuottavuutta. Maitotilojen hallintaratkaisujen tietojen integrointi etenee edelleen. DelPron analyyttinen voima tuo tiedon yhteen paikkaan, jolloin saat parempaa tietoa nopeammin, jotta voit tehdä tarkkoja päätöksiä - jopa asioissa, jotka eivät vielä ole ongelma.

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: