Paremmat päätökset johtavat parempaan tuotokseen

Haluamme tarjota sinulle mahdollisuuksia, joiden avulla voit nostaa tilasi tuottaa maidontuotantoa.

 • Yksityiskohtaista tietoa eläimen, ryhmän ja karjan tuotannosta
 • Ajan tasalla olevaa tietoa tilasi maidontuotannosta käden ulottuvilla
 • Suunnittele tulevaisuutta varten
Lähin DeLaval yhteyshenkilösi

Ota yhteyttä

Saavuta enemmän vähemmällä

Jokainen tehtävä, toimenpide ja suunnitelma – tulokset näkyvät aina maidon laadussa ja määrässä. Tämä pitää paikkansa riippumatta käytettävästä lypsyjärjestelmästä, koska kaikki DeLavalin lypsyjärjestelmät pystyvät hyödyntämään toiminnassaan DeLaval DelPro™:a.

Paremmat päätökset johtavat parempaan tuotokseen

Edut

Yksityiskohtaista tietoa eläimen, ryhmän ja karjan tuotannosta

 • Maitomittarit tallentavat lehmien maitotuotoksia, virtauksia ja lypsyaikaa koskevaa tietoa lypsyn aikana.
 • Tiedot yhdistetään ryhmätasolla, jotta saat käsityksen ryhmien välillä vallitsevista tuotantotehokkuus eroista.

Ajan tasalla olevaa tietoa tilasi maidontuotannosta käden ulottuvilla

 • Muuttumaton vakioraportti ei ole tarpeeksi tehokas päivittäistä työskentelyä varten kun lypsetään ympäri vuorokauden.
 • Jäsennelty katsaus kaikkien lehmien lypsyn tilasta.
 • Oleellista ja tärkeää tietoa sekä karjasi että yksittäisen lehmän tehokkaan valvonnan kannalta.

Tulevaisuuden suunnittelu

 • Tiineysprosentin paraneminen tai lehmien vaihtuvuuden pienentäminen vaikuttavat lypsävien lehmien määrään tulevaisuudessa.
 • DelPro yhdistää tarkkoihin eläinten tuotanto- ja hedelmällisyyystietoihin perustuvat tiedot karjatasolla ja ennustaa tuottamasi maidon määrän tulevina kuukausina.
 • Mahdollisuus tutkia muutosten vaikutuksia kuukausittaisiin tuotantomääriisi - esim. poikimisvälin lyhentyminen 420 päivästä 390 päivään.

Paremmat päätökset johtavat parempaan tuotokseen

Toimii yhdessä

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: