Tehokas maidontuotanto

Haluamme antaa sinulle tietoa, jonka avulla voit saavuttaa maitotilasi potentiaalin.

 • Yksityiskohtaista tietoa eläimen, ryhmän ja karjan tuotantotehosta
 • Online-tietoa lypsämisestä käden ulottuvilla
 • Tulevaisuuden suunnittelu
Lähin DeLaval yhteyshenkilösi

Ota yhteyttä

Maitotilan totuuden hetki koittaa lypsettäessä.

Jokainen tehtävä, toimenpide ja suunnitelma – tulokset näkyvät aina maidon laadussa ja määrässä. Tämä pitää paikkansa riippumatta käytettävästä lypsyjärjestelmästä, koska kaikki DeLavalin lypsyjärjestelmät pystyvät hyödyntämään toiminnassaan DeLaval DelPro™:a.

Tehokas maidontuotanto

Edut

Yksityiskohtaista tietoa tuotantotehosta

 • Maitomittarit tallentavat lehmien maitotuotoksia, virtauksia ja lypsyaikaa koskevaa tietoa lypsyn aikana.
 • Tiedot yhdistetään ryhmätasolla, jotta saat käsityksen ryhmien välillä vallitsevista tuotantotehokkuus eroista.

On-line tietoa lypsystä

 • Muuttumaton vakioraportti ei ole tarpeeksi tehokas päivittäistä työskentelyä varten kun lypsetään ympäri vuorokauden.
 • Jäsennelty katsaus kaikkien lehmien lypsyn tilasta.
 • Oleellista ja tärkeää tietoa sekä karjasi että yksittäisen lehmän tehokkaan valvonnan kannalta.

Tulevaisuuden suunnittelu

 • Tiineysprosentin paraneminen tai lehmien vaihtuvuuden pienentäminen vaikuttavat lypsävien lehmien määrään tulevaisuudessa.
 • DelPro yhdistää tarkkoihin eläinten tuotanto- ja hedelmällisyyystietoihin perustuvat tiedot karjatasolla ja ennustaa tuottamasi maidon määrän tulevina kuukausina.
 • Mahdollisuus tutkia muutosten vaikutuksia kuukausittaisiin tuotantomääriisi - esim. poikimisvälin lyhentyminen 420 päivästä 390 päivään.

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: