Erotteluportit

Tiedät, miten usein lehmät on eroteltava ja kuinka raskas ja vaativa toimenpide on. DeLaval tuotannonohjausohjelman ohjaamien DeLaval-erotteluporttien ansiosta työvaiheesta tulee paljon helpompi. Toimenpide on stressitön lehmille ja navetan liikenne on hyvä.

Lähin DeLaval yhteyshenkilösi

Ota yhteyttä

Erotteluportit

Tuotteet

DSG3 erotteluportti

DeLaval erotteluportti DSG3 vähentää päivittäistä työmäärääsi ja tekee työn joka usein jää muuten osittain tekemättä. DSG voi erotella automaattisesti kolmeen eri suuntaan perustuen itse määriteltäviin kriteereihin. Helppokäyttöinen PC - ohjelma sallii valita lehmät suoraan raportista tai huomiolistoista ja syöttää erotteluvalinta myös koko eroteltavalle ryhmälle kerralla. DelPro tuotannonohjausohjelma lajittelee lehmät erotteluun haluttaessa automaattisesti. Kun lehmän tiedot vastaavat ohjelmoituja asetuksia, ne erotellaan automaattisesti halutulle erottelualueelle.

  • Kolme erottelusuuntaa yhdessä portissa
  • Korkeintaan kaksi erotteluporttia yhdessä järjestelmässä

DeLaval SSG-älyportti

Hyvin suunniteltu navetan pohjaratkaisu on tärkeä osa DeLavalin vapaaehtoisen lypsyjärjestelmän toimivuutta. Lehmät pitää lypsää mahdollisimman säännöllisesti ja riittävän usein kaikkina vuorokauden aikoina – ja niillä pitää olla helppo pääsy ruokinta-alueelle, makuualueelle ja laitumelle. DeLavalin SSG-älyportilla ohjaat lehmien kulkua navetassa Delpro-tuotannonohjauksen kautta.

  • Oikeat lehmät lypsylle tasaisin väliajoin - Hyvä utareterveys
  • Erinomainen ratkaisu laiduntamisen ohjaukseen
  • Auttaa ohjaamaan robotin kapasiteetin niille lehmille, jotka sitä eniten tarvitsevat

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: