DeLaval MidiLine™ ML2100 slaukšanas sistēmas

DeLaval MidiLine™ ML2100 ir jaudīgākā grupu slaukšanas sistēma, kas nodrošina maksimālu caurlaidīgumu pie minimāliem ieguldījumiem. Katrs ķekars tiek izmantots pilnībā. Ķekari karājas ejas vidū un tiek pārlikti uz abām pusēm, lai apkalpotu abas zāles puses – ļoti efektīvs ķekaru izmantojums, salīdzinot ar slaukšanas sistēmām, kur viena iekārta apkalpo vienu steliņģi. ML2100 spēj apkalpot slaukšanas zāli līdzvērtīgi dubultajām paceltajām slaukšanas zāļu un zemā piena vada sistēmām, taču ar ievērojami mazāku līdzekļu ieguldījumu. Maksimāls caurlaidīgums tiek sasniegts ar minimāliem ieguldījumiem.

Augstu caurplūsmu nodrošinoša un taupīga metode ar efektīvo divvirzienu slaukšanu

Modulārā uzbūve nodrošina pielāgojamību

Cik govis jūs šodien izslauksiet? Un nākotnē? Ja jums ir DeLaval ML2100, jūs varat droši prognozēt nepieciešamos ieguldījumus. Ja nākotnē vēlēsieties paplašināt darbību, jums būs nepieciešams tikai papildināt jau iegādāto.

DeLaval ML2100 var izmantot DeLaval skujiņas tipa HB30 vai HB50 slaukšanas zālēs, kā arī DeLaval paralēlās slaukšanas zālē P2100, jau esošās slaukšanas zālēs vai arī uzstādīt jaunās telpās.

Piemērota ātrai uzstādīšanai

DeLaval ML2100 tiek piegādāta jau saliktu kompaktu moduļu veidā, kas vienkārši uzstādāmi jau esošā vai jaunizbūvētā slaukšanas zālē, ietaupot ierīkošanas laiku un izmaksas. Jaunie, lietošanai uzreiz gatavie savācēji SR70 un SR100 ir paredzēti lietošanai tieši MidiLine™ sistēmās. Sistēmas uzbūves pamatā ir maksimāli efektīvs ierobežotas telpas izmantojums – viss automatizētais aprīkojums, izņemot daļu tīrīšanas ierīces, atrodas paceltā stāvoklī virs slaucēja galvas.

Izvēlieties nepieciešamo automatizācijas pakāpi

Jūs varat izvēlēties sev vispiemērotāko automatizācijas līmeni. Sāciet ar ķekaru un pulsācijas automatizāciju, tad pārejiet pie piena mērīšanas, automātiskajiem ķekaru noņēmējiem (ACR) un pilnīgu ganāmpulka vadību, kurā ietilpst arī šķirošana, barošana slaukšanas zālē un govju uzvedības novērošana. Jaunie slaukšanas punkta regulatori DeLaval MPC580 un MPC680, kā arī DeLaval piena mērītājs MM27BC jums sniegs precīzus datus sekmīgam darbam. Kad regulatori ir pievienoti ALPRO™ vadības sistēmai, tie sniedz jums precīzu informāciju ganāmpulka ražīguma uzlabošanai.

Jums ir iespēja neizmantot divvirzienu sviru, taču tā palielina slaucēja ērtības un procesa efektivitāti, kā arī nodrošina visproduktīvāko ķekaru izvietojumu, kas paaugstina izslaukumu un uzlabo tesmeņu veselību. Divvirzienu svira parasti ir jaunas sistēmas standarta sastāvdaļa. Jūs varat uzlabot savu pamatsistēmu, pievienojot divvirzienu sviras.

Pamatkomplekts ir šāds:

  • Pilna atbilstība ISO standartiem.
  • Garantēta turpmāku atjauninājumu iespēja.
  • CIP tīrīšanas sistēma.

Papildaprīkojums ir šāds:

  • Iespēja izvēlēties no trim slaukšanas punkta regulatoriem (MPC).
  • Divvirzienu svira efektīvam ķekaru izvietojumam.
  • Pilns ganāmpulka vadības sistēmas komplekts.
  • Piena mērīšana ar DeLaval MM27BC vai MM15.
  • Iespēja ieslēgt slaukšanas punkta regulatoru attālināti.
  • DeLaval automātiskā tīrīšanas ierīce C200.
  • Plākšņveida karstuma regulators piena priekšdzesēšanai.

 

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem