Skujiņas tipa slaukšanas zāļu sistēmas

DeLaval skujiņas tipa slaukšanas sistēmas pilnībā atbilst modernās un ienesīgās piena ražošanas vajadzībām, kompleksā slaukšanas risinājumā apvienojot jaunākās tehnoloģijas un augstu kvalitāti.

Efektīvs darbaspēka izmantojums

Skujiņas tipa slaukšanas sistēma ir viena no darbaspēka izmantojuma ziņā visefektīvākajām pieejamajām slaukšanas zālēm. Tā nodrošina augstu caurlaidīgumu un produktīvu darbaspēka izmantojumu, veidojot mierīgu un saskanīgu govju plūsmu. Pilnīgi integrētajā slaukšanās zālē slaucēji var darboties mierīgi un netraucēti, netērējot laiku govju pārvietošanai. Šī sistēma ir vērsta uz slaukšanas laika saīsināšanu. Govīm ir vairāk laika baroties, dzert un atpūsties, tādējādi ražojot vairāk piena.

Pilnīga automatizācija

Pieejami dažādi vadības līmeņi. Automatizēt iespējams visu procesu vai arī tā atsevišķus posmus. Plašais funkciju klāsts ļauj sistēmu individualizēt pēc jūsu vēlmēm.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem