Privātuma politika

Šajā paziņojumā aprakstīts kad, kā un kādiem nolūkiem DeLaval apstrādā (piemēram, apkopo, ģenerē, patur, izmanto un publisko) datus, kas attiecas uz Jums saistībā ar DeLaval.com un ar to saistītajām tīmekļa vietnēm (kopā sauktas par vietnēm).

Lūdzu, skatiet paziņojumu par DeLaval.com sīkdatnēm [ievietot saiti uz Paziņojumu par sīkdatnēm], lai iegūtu informāciju par to kad, kā un kādiem nolūkiem tiek izmantotas sīkdatnes saistībā ar vietnēm.

Datu kategorijas

Saistībā ar vietnēm DeLaval var apstrādāt sekojošas ar Jums saistītas datu kategorijas:

(a)                Dati, kas tiek automātiski apkopoti, saistībā ar ierīci un pārlūkprogrammu, ko Jūs izmantojat, lai piekļūtu vietnēm (piemēram, IP adrese, sīkdatņu identifikatori, ierīces un pārlūkprogrammas veids), kā arī par Jūsu darbību pārlūkprogrammā (piemēram, kuras vietnes Jūs apmeklējat).

(b)                Datus, kurus esat brīvprātīgi iesnieguši, reģistrējoties informatīvajiem biļeteniem un kampaņām, sūtot ziņojumus, izmantojot kontaktinformācijas veidlapas, vai aizpildot citas tīmekļa formas tīmekļa vietnēs.

Apstrādes mērķi

Ar Jums saistītie dati, kurus uzņēmums DeLaval savāc vai ģenerē saistībā ar vietnēm, var tikt izmantoti, lai pārvaldītu un darbinātu vietnes, uzraudzītu un analizētu vietņu lietošanu, optimizētu vietņu funkcionalitāti un saturu un turpinātu tās attīstīt. 
 Dati, kurus Jūs iesniedzat tīmekļa veidlapās tīmekļa vietnēs, tiek apstrādāti mērķiem, kas identificēti saistībā ar attiecīgajām veidlapām (piemēram, lai reģistrētu Jūs konkrētai kampaņai vai sūtītu jaunumus).

Lūdzu, skatiet zemāk sadaļu "Trešo personu sniegtie pakalpojumi", kur aprakstīts, kā un kādiem nolūkiem trešās personas apstrādā ar Jums saistītos datus saistībā ar vietnēm.

Saņēmēji

Dati, kurus DeLaval ievāc vai radījis saistībā ar tīmekļa vietnēm, iepriekš minēto nolūku dēļ var tikt izpausti un apstrādāti jebkurai DeLaval grupas vienībai (DeLaval Holding AB un katrai vienībai, kuru tieši vai netieši pārvalda DeLaval Holding AB). Turklāt, DeLaval iepriekšminētajos nolūkos var izmantot pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu noteiktas darbības DeLaval vārdā (piemēram, datu glabāšana).  Šādiem pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve datiem šādos nolūkos, tādā gadījumā DeLaval veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēji aizsargā datus un neizmanto tos citiem mērķiem.  Lūdzu, sazinieties ar DeLaval, kā izklāstīts turpmāk sniegtajā sadaļā "Papildinformācija", lai noskaidrotu, kuriem pakalpojumu sniedzējiem, ja tādi ir, ir piekļuve Jūsu datiem, ko DeLaval ir ievācis vai ģenerējis, un kādos nolūkos šiem pakalpojumu sniedzējiem ir piekļuve attiecīgajiem datiem.

Izņemot iepriekš izklāstīto, dati, kurus DeLaval ievāc vai ģenerē saistībā ar tīmekļa vietnēm, tiks izklāstīti tikai apkopotā/anonimizētā veidā (personu, juridisko personu, saimniecību utt. vārdi un nosaukumi tiks noņemti vai aizstāti ar anonīmiem vai fiktīviem identifikatoriem).

Lūdzu, skatiet zemāk sadaļu "Trešo personu sniegtie pakalpojumi", kur aprakstīts, kā un kādiem nolūkiem trešās personas apstrādā ar Jums saistītos datus saistībā ar vietnēm.

Paturēšana un drošība

Ar Jums saistītie dati, kurus DeLaval ievāc vai ģenerē saistībā ar tīmekļa vietnēm, netiks saglabāti ilgāk, nekā tas ir pamatoti vajadzīgs iepriekšminētajai apstrādei.  Uzņēmums DeLaval (vai attiecīgā gadījumā tā pakalpojumu sniedzēji) ir ieviesis fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai garantētu drošības līmeni, kas atbilst apstrādes riskam un datu būtībai. Šādi pasākumi tiek īstenoti, lai: (a) nodrošinātu, ka datiem var piekļūt tikai pilnvarots personāls; (b) nodrošinātu, ka neviens personāls bez nepieciešamības netiek pilnvarots piekļūt datiem; (c) nodrošinātu, ka visam pilnvarotajam personālam tiek piemērotas attiecīgas saistības saglabāt datu konfidencialitāti; un (d) aizsargātu datus pret neatļautu izpaušanu, piekļuvi un nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu un izmaiņām.

Ar Jums saistītie dati, kurus DeLaval ievāc vai ģenerē saistībā ar tīmekļa vietnēm, galvenokārt tiks uzglabāti Eiropas Savienībā, bet iepriekšminētajos nolūkos un ar ierobežojumiem tie var tikt pārvietoti uz jebkuru vietu, kur Jūs piekļūstat tīmekļa vietnēm, kur atrodas DeLaval grupas uzņēmumi un kur DeLaval pakalpojumu sniedzēji uztur savu darbību.  Ja jebkurā citā gadījumā, nevis tad, kad tas nepieciešams Jūsu pieprasīto pakalpojumu veikšanai, dati tiks pārsūtīti no Eiropas Savienības vai citām valstīm un teritorijām, kurās ES Komisija ir apņēmusies nodrošināt atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, uz valsti vai teritoriju, kas nenodrošina šādu aizsardzības līmeni, DeLaval piemēros atbilstošus papildu drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati ir pietiekami aizsargāti (piemēram, "Standarta līguma noteikumi", kas ietverti ES Komisijas Lēmumā 2010/87/EK kopš 2010. gada 5. februāra). Lūdzu, sazinieties ar DeLaval, kā izklāstīts tālāk esošajā sadaļā "Papildinformācija", lai noskaidrotu, uz kurām valstīm un teritorijām tiek pārsūtīti dati, un kādas drošības garantijas ir ieviestas.

Trešo personu sniegtie pakalpojumi

Saistībā ar vietnēm turpmāk aprakstītie trešo personu sniegtie pakalpojumi tiek izmantoti, lai apkopotu statistiku un nodrošinātu mērķtiecīgas reklāmas saņemšanu. Attiecīgie pakalpojumu sniedzēji var apkopot datus, kas attiecas uz Jums, lai sniegtu pakalpojumu uzņēmumam DeLaval. Tomēr DeLaval piekļūst statistikai tikai kopsavilkuma veidā.

AdRoll (https://www.adroll.com) tiek izmantots, lai sūtītu mērķtiecīgu reklāmu. AdRoll izmanto sīkdatnes, izsekošanas pikseļus un saistītās tehnoloģijas, lai uzraudzītu apmeklētāju uzvedību. Informāciju apstrādā uzņēmums AdRoll Advertising Limited, lai sniegtu Jums atbilstošas reklāmas.  Lūdzu, skatiet AdRoll Pakalpojumu privātuma politiku (https://www.adroll.com/about/privacy), lai uzzinātu, kā un kādiem nolūkiem AdRoll Advertising Limited var apstrādāt ar Jums saistītos datus.  Jūs varat atteikties no AdRoll mērķtiecīgās reklāmas, noklikšķinot uz zilās ikonas, kas parasti parādās AdRoll reklāmu stūrī, vai noklikšķinot šeit [LINK TO:  https://app.adroll.com/optout/safari]. Jūs varat arī atteikties no mērķētām reklāmām, izmantojot atteikšanās rīkus, ko piedāvā Your Online (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices/) vai Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Google Analytics (http://www.google.com/analytics) tiek izmantots, lai analizētu, kā apmeklētāji izmanto vietnes.  Google Analytics izmanto sīkdatnes, lai uzraudzītu apmeklētāju uzvedību.  Informāciju apstrādā uzņēmums Google Inc., lai apkopotu statistikas pārskatus par tīmekļa vietņu aktivitātēm un sniegtu šādus pārskatus DeLaval (kurus DeLaval izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķiem).  Lūdzu, skatiet Google Privātuma politiku (https://www.google.com/policies/privacy/), lai uzzinātu, kā un kādiem nolūkiem Google Inc. var apstrādāt ar Jums saistītos datus.  Lai atteiktos no Google Analytics, apmeklējiet Google Analytics atteikšanās lapu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) un instalējiet pievienojumprogrammu pārlūkprogrammai.

Facebook pakalpojums Conversion Tracking Pixel tiek izmantots, lai sekotu Facebook reklāmu sekām.  Facebook Inc izmanto sīkdatnes, izsekošanas pikseļus un saistītās tehnoloģijas, lai sekotu apmeklētāju rīcībai pēc novirzīšanas uz vietni, noklikšķinot uz Facebook reklāmas. Informāciju apstrādā uzņēmums Facebook Inc, lai apkopotu statistikas pārskatus par Facebook reklāmu ietekmi un iesniegtu šādus pārskatus DeLaval (kurus DeLaval izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķiem).  Lūdzu, skatiet Facebook Privātuma politiku (https://www.facebook.com/about/privacy/), lai uzzinātu, kā un kādiem nolūkiem Facebook Inc. var apstrādāt ar Jums saistītos datus.  Lai atteiktos no pakalpojuma Conversion Tracking Pixel, apmeklējiet Facebook atteikšanās lapu (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) un izpildiet norādījumus.

Crazy Egg (https://www.crazyegg.com) tiek izmantots, lai iegūtu informāciju par to, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar vietnēm.  CrazyEgg apkopo datus par ierīci un pārlūkprogrammu, ko Jūs izmantojat, lai piekļūtu vietnei.  Informāciju apstrādā Crazy Egg Inc., kas apkopo ziņojumus par vietņu apmeklētāju kolektīvo uzvedību un sniedz šādus pārskatus DeLaval (kurus DeLaval izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķiem).  Lūdzu, skatiet Crazy Egg Privātuma politiku (https://www.crazyegg.com/privacy), lai uzzinātu kā un kādiem nolūkiem Crazy Egg Inc var apstrādāt ar Jums saistītos datus.  Lai atteiktos no Crazy Egg, apmeklējiet tam domātu lapu Crazy Egg (https://www.crazyegg.com/opt-out) un izpildiet norādījumus.

Papildinformācija

Jums ir tiesības, ievērojot piemērojamo tiesību aktu ierobežojumus, pieprasīt informāciju par to, kā uzņēmums DeLaval apstrādā ar Jums saistītos datus, piekļūt šādiem datiem (strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā formātā ar tiesībām pārsūtīt šādus datus) un pieprasīt DeLaval labot, papildināt, atjaunināt, bloķēt vai dzēst ar Jums saistītos datus, kas ir neprecīzi, nepilnīgi, neskaidri, novecojuši vai nelikumīgi.  Jums ir arī tiesības likumīgi pamatoti apstrīdēt ar Jums saistīto datu apstrādi (jo īpaši, ja Jums ir tiesības to darīt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā), un tikai ar ietekmi uz nākotnes darbībām atsaukt jebkuru savu piekrišanu par šādu datu apstrādi. Ja uzskatāt, ka ar Jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, varat iesniegt sūdzību arī attiecīgajai uzraudzības iestādei.

Pieprasījumus saistībā ar to, kā uzņēmums DeLaval apstrādā ar Jums saistītos datus, var iesniegt uzņēmumam DeLaval zemāk norādītajā adresē (saņēmējs:  "Datu aizsardzības inspektors").

Datu kontrolieris un datu aizsardzības inspektors

DeLaval International AB (uzņēmuma reģistrācijas numurs 556012-3928, P.O.  Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Zviedrija) ir "kontrolieris" datiem, ko DeLaval apstrādā saistībā ar tīmekļa vietnēm.

Lai sazinātos ar DeLaval International AB Datu aizsardzības inspektoru, lūdzu, nosūtiet vēstuli uz iepriekš minēto adresi ar tematu "Datu aizsardzības inspektors".

Paziņojuma atjauninājumi

Nākotnē vietnēm var tikt pievienotas papildu funkcijas.  DeLaval atjauninās šo paziņojumu, lai aprakstītu, kā un kādiem nolūkiem DeLaval apstrādās datus saistībā ar šādām jaunām funkcijām.  DeLaval var atjaunināt šo paziņojumu, lai aprakstītu papildu jomu vai datu apstrādes mērķus saistībā ar vietnēm.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem