Govju birstes

Govis, kas labi jūtas, darbojas labi. DeLaval govju sukas uzlabo dzīvnieku labturību un veicina pareizu govju trafiku kūtī.

Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

Govju birstes

Produkti

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem