Product Image

Vertikālie vārti VGM

DeLaval vertikālie vārti VGM aizņem mazāk vietas kā parastie vārti, kuri ir atverami ar eņģēm. Tas arīdzan samazina risku iegūt traumas kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem. Vārti ir pieejami pielāgojamā platumā starp 1,8-4,7m (no centra līdz malām). VGM piedāvā ilgtermiņa izturību normālas kūts apstākļos. Teleskopiskais dizains atļauj vieglu uzstādīšanu un pielāgošanos nepieciešamajam vārtu garumam.

Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

Tehniskie dati

VGM ir galvenokārt domāts, lai atdalītu dažādas govju grupas. To var arī izmantot, lai plānotu govju vadīšanu, piemēram, saistībā ar piena slaukšanu. Kad vārti ir pacelti vertikālā stāvoklī, govis var viegli pārvietoties zem tiem. Tie tiek balansēti ar pretsvariem un var tikt viegli pacelti. Kad vārti ir nolaisti, tie ir slēgtā pozīcijā un var tikt aizslēgti katrā pusē. Vertikālie vārti var tikai tikt instalēti pie 70mm x 70mm x 4mm stabiem ar minimālo garumu 3 metri.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem