APRILSNARR!

Selv om vi gjerne kunne ønske oss at vi hadde et melkesystem som lager sjokolademelk, så er dette dessverre bare en aprilspøk.

Men du kan lese mer om vårt nyeste melkesystem VMS V310 og våre andre løsninger

 

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser