Kan du få bedre lønnsomhet med kyr som lever lengre?

Livslengden på kyr kan være en viktig faktor for en god melkeproduksjon.

Grunnet mange ulike meninger om verdien av å holde kyrne i flere laktasjoner har vi laget et lite hefte med veiledning om hvordan livslengden til en melkeku kan økes.

I dette heftet vil vi fjerne noen av mytene rundt å øke livslengden til melkekyr, svare på noen av de store spørsmålene rundt god dyrevelferd og sette fokus på gode måter å øke antall laktasjoner for melkekyrne på.

 

Les mer om våre løsninger for kukomfort:

Belysning

Gangareal

Forbruksvarer

Melking

Drikkeutstyr

Kubørster

 

 

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser