Sirkulasjonsvifter mot varmestress

20% rabatt på kjølevifter DDF1200S og DDF1200P frem til utgangen av juni

DeLavals sirkulasjonsvifter er en god måte å unngå varmestress på. Det er en økende utfordring med varmestress for høytytende melkekyr, og strategisk plasserte sirkulasjonsvifter kan være med på å fjerne reduksjonen i melkemengde gjennom sommerhalvåret. DeLaval har kampanje med 20% rabatt på kjølevifte DDF1200 frem til utgangen av juni.

Melkekyr har en viss varmeproduksjon, som resultat av at deres fordøyelsessystem. Hos høytytende dyr er denne varmeproduksjonen høyere, grunnet et større fôrinntak og større metabolsk aktivitet. Dette gjør at høytytende melkekyr er mer utsatt for varmestress i lengre perioder med varme omgivelser.

Hva er varmestress?

Kyr har en komfortsone, hvor de verken gjør tiltak for å holde på varmen eller kvitte seg med overskuddsvarme. Dersom de opplever kuldestress, vil de øke fôropptaket for å øke varmeproduksjonen, bevege seg mer, anlegge mer pels og søke lunere områder uten trekk.

Når kyrne opplever varmestress, klarer de ikke å ha et stort nok varmetap til å ha normal funksjon. De starter å gjøre tiltak som å redusere fôropptaket, drikke mer vann og søke etter mer trekk. Det reduserte fôropptaket vil gå direkte ut over ytelsen på kyrne.

Varmestress i Norge?

Det er naturlig å tenke at vi i Norge ikke har noen problemer med varmestress, da vi tross alt har en kortere sommer og en kald vinter i store deler av landet.

Likevel kan vi få perioder med høyere temperaturer på sommerhalvåret, hvor melkeytelsen går ned. Spesielt dersom det er i et område med høyere relativ luftfuktighet.

I perioder med vedvarende høye temperaturer vil ytelsen påvirkes tilsvarende. For de med besetningsstyringsprogrammer, vil det være lett å koble temperaturer mot melkemengder i sommerhalvåret. Det vil sannsynligvis også komme frem at de høyest ytende kyrne, rammes hardest.

Tiltak

For det norske markedet er milde tiltak som anbefales for å unngå varmestress i sommerhalvåret. Avhengig av geografisk plassering er det varierende hvor lenge en periode med varmestress kan vare, og videre er det varierende hvor stor effekt den enkelte vil få av tiltak mot varmestress.

Det enkleste tiltaket er å sikre at alle kyrne har god tilgang på rent vann. God tilgang på rent vann er uansett viktig for å holde produksjonen oppe året rundt. Ved mildt varmestress kan kyrne bruke vann til å kvitte seg med overskuddsvarme gjennom pesing og fordamping.

Se drikkeutstyr her

Et annet tiltak er å øke lufthastigheten og kjøle dyrene med trekk. Sirkulasjonsvifter i strategiske områder av husdyrrommet vil sikre at kyrne beholder kutrafikken, samtidig som det senker temperaturen. Lufthastigheten bør være over 2 m/s for at det skal ha en kjølende effekt. 

DeLavals Sirkulasjonsvifte DDF1200 kan brukes for å øke lufthastigheten. Det vil i de fleste tilfeller være nok å kjøle deler av husdyrrommet i Norge, og den strategien som i de fleste tilfeller vil gi størst effekt med minst investering er å fokusere på området langs fôrbrettet og melkepunktene. 

Se sirkulasjonsvifter her

 

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser