Å velge komponenter til et velfungerende el-gjerde

Et el-gjerde er et system som er konstruert av en rekke komponenter. For at systemet skal fungere er det svært viktig at alle komponenter passer sammen med resten av systemet, og er av god kvalitet. Vi skal her beskrive de viktigste komponentene og hvilke egenskaper de har.

El-gjerdeapparat

Det første man må bestemme seg for er om man skal ha et batteridrevet eller et nettdrevet apparat. Om mulig bør man bruke nettdrevet som har lavere driftskostnader.

Det man hovedsakelig går etter når man velger apparat er hvor høyt over bakken den nederste tråden skal sitte, og hvor langt gjerdet skal være. Til sau velger man derfor et kraftig apparat, på grunn av at den nederste tråden ikke sitter mer enn ca 30 cm over bakken. Til hester holder det med relativt svake apparat fordi den nederste tråden sjelden sitter lavere enn 60 cm. Av samme grunn velger man de kraftigste apparatene til permanente gjerder. De er ofte meget lange, med mye undervegetasjon.

Jo kraftigere apparat man har, desto større sikkerhetsmarigin har man også for uforutsette hendelser, som at en kvist eller lignende berører gjerdet, eller at dyr som ikke er vant med el-gjerde kommer i kontakt med det.

Tråd

Tråd velges ut fra hva slags gjerde man skal ha. Til flyttbare gjerder brukes alltid lette polyestertråder eller band siden de flyttes flere ganger i løpet av sesongen.

Merk at det er viktig å bruke tråder/ band med lav motstand. Hvilken motstand tråden har er angitt i Ohm/m på rullen. Eksempelvis innebærer 0.2 Ohm/m en meget god strømledningsevne, mens 14,4 Ohm/m er dårlig ledningsevne. Videre bør man velge tråd/band med god kontrast. Svart og hvit farge har en mye bedre kontrast og synlighet enn f.eks. orange tråd.

Til permanente el-gjerder bør man kun benytte forstrukket trippelgalvanisert ståltråd. Denne spesielle kvaliteten på ståltråd har 3 ganger så tykk galvanisering sammenlignet med vanlig ståltråd og den tøyer seg ikke heller når den utsettes for vær og vind.

Stolper

Valget av stolper avhenger også av hvilken type gjerde man skal ha. Til flyttbare gjerder bruker man lette stolper av glassfiber, plast eller fjærstål. Det er stolper med lav vekt som er lette å bære med seg og meget enkle å sette opp. Husk å bruke trestolper som hjørnestolper ogse til flyttbare gjerder. Til permanente gjerder anbefaler vi trykkimpregnerte furustolper.

Isolatorer

Der man ikke bruker lette stolper med ferdigmonterte isolatorer må man velge gode isolatorer for å isolere tråden fra stolpen. Unngå knoppisolatorer med liten diameter til kraftige gjerdeapparater. Det er viktig med ordentligt avstand fra spiker som fester isolatoren til tråden, og betydelig avstand fra tråden til stolpen.

Ringisolatoren er en svært bra isolator. Den gir stor avstand fra tråd til stolpe og er svært sikker med krypstrømmer. 

Jording

Den viktigste og kanskje mest oversette punktet på el-gjerdet. Husk at el-gjerdet ikke vil fungere hvis jordingen er utilstrekkelig. Til små batteridrevne apparater benytter man ett til tre jordspyd per meter. Til vårt kraftigste nettdrevne apparat må man sette ned minst fem jordspyd per meter. Det er viktig at jordspydene settes i fast jord og på en fuktig plass, og at hele jordspydet kommer ned i bakken. Kabelen til jordspydet skal være godt fastskrudd i spydet.

OBS! Den viktigste og kanskje mest oversette punktet på et el-gjerde. Husk at el-gjerdet ikke vil fungere hvis jordingen er utilstrekkelig. Til små batteridrevne apparater: God jording er en forutsetning for å kunne utnytte effekten på gjerdeapparatet. For jording av el-gjerde trengs minst 3 stk. galvansiert jordspyd, som plasseres 3-4 meter fra hverandre. Fosøk å finne et sted der jorden er fuktig. 

Kontroll av jording

  1. Kortslutt gjerdetråden mot bakken med et jernspett ca 100 m fra gjerdeapparatet
  2. Mål spenningen mellom jordspydet og bakken
  3. Er spenningen mer enn 0.3 kV (300 V) er jordingen utilstrekkelig og må forbedres med flere jordspyd for å få full effekt av gjerdeapparatet

Kontroll av jording

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser