Betegnelser og uttrykk

 

Ladeenergi

Måles i Joule og forteller om hvor mye energi apparatet er i stand til å"lade" opp. Jo mer joule dess sterkere apparat.

Utgangsspenning

Viser hvor stor spenningen er når apparatet ikke er belastet, altså koblet til gjerdet.

Spenning vid 500 Ohm

Sier hvor stor spenning det er ved 500 Ohm, det er det samme som det vil være når dyr berører gjerdet.

Teoretisk gjerdelengde

En teoretisk verdi på hvor langt gjerde et gjerdeapparat skal kunne takle. Ikke nyttig i praksis, men det brukes for å kunne sammenligne ulike gjerdeapparater.

Gjerdelengde – Lett belastning, ingen vegetasjon

Gir en idé om hvor langt gjerde apparatet kan takle ved slike forhold.

Gjerdelengde – Middels belastning, mindre vegetasjon

Gir en idé om hvor langt gjerde apparatet kan takle ved slike forhold.

Gjerdelengde – Tøffe forhold, mye vegetasjon

Gir en idé om hvor langt gjerde apparatet kan takle ved slike forhold.

5 joules-regelen EN norm 60335-2-76/AD gjelder fra og med 01-09-2011

Regelen begrenser standardapparat opp til 5 Joule i ladeenergi. Apparat over 5 Joule i ladeenergi tillates kun ved “Intelligente” apparater med forsinkelse. Intelligente apparater har en forsinkelsetid før den øker energien, mens den samtidig kontrollerer gjerdesituasjonen. Intelligente” apparat med forsinkelse er tillatt å overskride 5 Joules ladeenergi opp til maks. 15 Joule. Intelligente” apparater med forsinkels må ha følgende symbol på dekselet:

                                       Jording

Aarmfunksjonen må være både visuell og med lyd på "intelligente" apparater.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser