Det grunnleggende i el-gjerde

Du vet at el-gjerder holder dyrene dine trygge om de er midlertidige eller permanente. Du kan din gård og kjenner dine dyr - de du ønsker å beskytte. Denne guiden gir deg informasjonen du trenger om de beste gjerdeproduktene for dine behov.

Grunnleggende om el-gjerde

God motstand og jording

To forhold å ta hensyn til for å oppnå et sikkert og effektivt el-gjerde: velgetråd med god motstand og alltid sjekke grunnforholdene
Strømmen i el-gjerdet må gå gjennom tre ledd for å oppnå lukket krets. Disse leddene er tråd, dyr og bakke.

Enkelt kan man beskrive det på følgende måte

Fra apparatet går strømmen ut i tråden. Tråden kommer i kontakt med dyret som leder strømmen videre ned i bakken. Strømmen i bakken går tilbake til apparatet via jordspydet. Kretsen er sluttet. Motstanden (R) i tråd, jording og dyr/undervegetasjon vises på illustrasjonene. Apparatet registrerer summen av motstanden og tilpasser driften deretter. Spenningen fra apparatet fordeles over de tre motstandene, avhengig av størrelsen på det.

Hvis motstanden i tråden er stor, leder dette til et stort spenningsfall. Ved apparatet kan spenningen være 5000 V, men et stykke ut på tråden er spenningen bare 2500 V. Hvis tråd med god motstand (lav motstand) benyttes blir spenningen ved apparatet og ute på tråden nesten lik, dvs. 5000 V respektive 4800 V. Dette avhenger av at motstanden i tråden er så lav.

Motstanden hos dyr/undervegetasjon

Motstanden hos dyr/undervegetasjon

Kan variere fra meget stor (ingen undervegetasjon, ingen dyr) til svært lav (mye undervegetasjon, dyr som berører gjerdet). Dette er vanskelig/umulig å vite på forhånd. Det viktige er at man gir apparatet mulighet til å føle hva som skjer på tråden. Dette gjøres ved å sikre at dyr/gress er den faktoren som forårsaker størst motstand i gjerdesystemetSummen av motstanden i ledning og i bakke  være såliten som mulig for at dette skal oppfylles.

Motstanden i jord

Skal dermed også være liten. Dette oppnår man ved å ha mange jordspyd med stor og god kontaktflate mot jorden. Den eneste måten å vite om motstanden er stor eller liten i jordingen er å måle med et Digitalt voltmeter (DVM). Hvis motstanden er stor får man et stort spenningsfall over jordspydet, d.v.s. DMV'n viser stort utslag >0,3 kV. Er motstanden liten viser DVM'n lite. De viktigste forutsetningene for et fungerende el-gjerde er å holde motstanden i tråd og jord så liten som mulig. Da vil alltid motstanden fra dyr og undervegetasjon være størst. Apparatet vil dermed føle forandringer i belastningen p.g.a. mer undervegetasjon, endre sitt driftspunkt og holde spenningen oppe.

Blyfrie apparater

Den nye generasjonen DeLaval-apparater ligger i forkant i markedet ogfølger EU-normen for blyfri produksjon. Apparatenes deksel er laget av kraftig polykarbonat (PC) for best mulig beskyttelse.

5 Joules regelen EN norm 60335-2-76/AD gjelder fra og med 01-09-2011

Regelen begrenser standard apparat opp til 5 Joule i ladeenergi. Apparater over 5 Joule i ladeenergi tillates kun ved “Intelligente” apparater med forsinkelse. "Intelligente" apparater har en forsinkelse før de øker energien, mens de samtidig kontrollerer gjerdesituasjonen. "Intelligente” apparater med forsinkelse har lov til å overskride 5 Joules ladeenergi opp til maks. 15 Joule. "Intelligente” apparater med forsinkelse må ha følgende symbol på dekselet:

"Intelligente” apparater med forsinkelse må ha følgende symbol på dekselet

Alarmfunksjonen må både ha lyd og vises visuelt  intelligente apparater.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser