Permanent eller midlertidig gjerde?

Permanent gjerde

Midlertidig gjerde

Et permanent gjerde holder dyrene inngjerdet på en trygg og komfortabel måte. Holdbare og robuste for daglig bruk i tøffe miljø.

Med et midlertidig gjerde kan man utnytte beitet optimalt ved å flytte gjerdet etter hver som gresset vokser.

Permanent gjerde

Midlertidig gjerde

1. For permanente gjerder anbefaler vi impregnerte trestolper. For å få et stabilt gjerde, bør hjørnestolpene være av en grov dimensjon.

6. I de fleste tilfeller anbefaler vi glassfiberstolper. De er lette, enkle å bære og fleksible.

2. Bruk DeLaval isolatorrør rundt tråden og hjørnestolpene eller bruk en hjørneisolator.

7. Bruk trestolper i hjørnene for å holde gjerdet stabilt.

3. Ringisolatorer er ideelt på trestolper. Ved hjelp av isolatorverktøy er de svært enkle å montere.

8. Vi anbefaler at tråd/band skjøtes, eller avsluttes i et hjørne. Bruk trådskjøt for å få en sterkforbindelsen til andre tråder/band.

4. Trådskjøt gjør ståltrådskjøter holdbare og sikre.

9. Vi anbefaler å feste tråden i ringisolatorer i hjørnestolpene.

5. Med trådspenneren og tilhørende håndtak spennes ståltråden.

10. Vi ranbefaler tråder og band i holdbar polymerplast med ledere invevd i materialet. Disse er enkle å sette opp og ta ned. De lyse fargene gjør at dyrene ser dem.

OBS! Stabile hjørner er det mest kritiske på hele gjerdet. Stolpene bør slås ned ca. en meter i bakken og være omgitt av grus og sand. Alternativt kan hjørnene trenge støtte hvis bakken er steinete.

11. Når to band knytes sammen er risikoen stor for at strømføringen svekkes. Ved hjelp av en trådskjøt får man en holdbar og sikker kobling.

 

OBS! For å få helt rette gjerder kan man spenne en line mellom hjørnestolpene som rettesnor for plassering av de øvrige stolpene.

OBS! Ved hjelp av en trådvinde er det enkelt å dra ut ståltråden.

OBS! Med en vinde forenkles uttrekking av tråd og band.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser