Solceller

DeLavals batteridrevne el-gjerdeapparat kan med fordel benyttes sammen med solcellepanel. Solcellepanel omformer solenergi til elektrisitet.

Dette gjør att vedlikeholdslading kan minimeres eller unngås. Apparatet drives av solcellen i løpet av soltimene, og eventuelt overskudd lader batteriet. Et el-gjerde kan ikke kun drives av solcelle. Det må være koblet til et ladbart 12V-batteri.

2,2W solcellepanel

solcelle

 Til de mindre apparatene, 2B og 4B, kobles den 2,2W-solcellen med de medfølgende kablene tilkontaktene på innsiden av den blå toppen.Kabelen trekkes ut gjennom hullet på siden, mellom den grå boksen og den blå toppen. Panelet monteres på den blå toppen ved å skyve den på plass med handtaket. Solcellen skal alltid være rettet mot sør. Det er viktig å unngå at det havner i skygge. Selv den minste skyggereduserer ytelsen drastisk.

5W og 20W solcellepanel

solceller

Koble først metallklemmene fra solcellepanelet til
 batteriet, pass på at polariteten er riktig. Koble så den svarte og røde klemmen fra apparatet til motsvarende som allerede sitter på batteriet. Solcellepanelet skal alltid rettes mot sør. Det er viktig å unngå at det havner i skygge. Selv den minste skygge reduserer ytelsendrastisk. Monter solcellepanelet med en vinkel på ca 75-80°.

Driftsdager

Antallet driftsdager avhenger av mange faktorer. Spesielt avgjør antall soltimer og solstyrke. Men antall driftsdager avhenger også av hvilket energiforbruk som kreves for å forsørge et spesifikt el-gjerde. Et kraftig apparat drar mer energi og trenger dermed et høyere wattstyrke på solcellen. Et større batteri i Ah øker tiden mellom vedlikeholdsladninger.

Soltimer er en meteorologisk betegnelse for når lysintensiteten utendørs er mer enn 20 000 lux

Antall soltimar i Norge avhenger av hvor i landet man berfinner seg. Norge er langstrakt i nord-sydlig retning og det gjør at variasjonene blir store.

soltimer

Eksempel på solcelleberegning

DeLaval apparat 16B

  • Forbruk = 0,1A16B
  • Fritidsbatteri 75Ah
  • 80 % uttak. I praksis gir 60Ah/0,1 = 600 timer
  • 600 timer/24 = 25 dager uten lading

Med solcelle

  • 5W/12V = 0,417A ved sol
  • 6 timer sol gir 6 x 0,417 = 2,5A
  • 16B trenger 0,1 x 24 timer = 2,4A
  • I dette tilfelle holder et 5W solcellepanel

Anbefalinger for solcelle og DeLaval apparat

2B/4B 2-wattspanel
16B 5-wattspanel
20B 20-wattspanel
25BM 2 x 5-wattspanel
ESE50B 20-wattspanel

Ovennevnte anbefalinger er anbefalinger. Funksjon uten vedlikeholdslading kan aldri garanteres da antall soltimer er avgjørende for solcellens funksjon.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser