DelPro Companion – ta velfunderte beslutninger, og gjør de til handling

DelPro Companion er utviklet basert på innspill fra våre kunder over hele verden om hvordan de ønsker å registrere hendelser på gården etter som de skjer når de jobber side om side med sine kyr. Det betyr at en inseminering, drektighetskontroll eller helsebehandling aldri igjen blir mistet fordi papirbiten det var notert på ble borte eller var for vått til å kunne leses. Det betyr at vi kan se for oss en virkelighet der penn og papir ikke lenger er nødvendig på gården. I stedet kan du få informasjonen du trenger opplest i øret mens du jobber med kyrne dine.

Å ha umiddelbar tilgang til informasjon om dyr via en mobil enhet, uansett hvor du er på gården, krever en direkte forbindelse til gårdens DelPro-database. Når den er koblet til gårdens lokale nettverk, synkroniserer DelPro Companion automatisk nylige hendelser mellom mobilenheten og gårdsserveren, slik at du raskt har tilgang til melking, fôring, BCS, aktivitet og alle registrerte hendelser. Raskt og uten forsinkelser.

Dette betyr at uansett hvor du er på gården din, har du alltid all den informasjonen du trenger for å ta den riktige avgjørelsen i lommen; og kan i sanntid registrere dine handlinger.

Her kan du lære mer om noen av de praktiske egenskapene til de forskjellige modusene i Companion.

Dyreliste

Dyrelisten minner om dyrelisten i DelPro FarmManager. Den viktigste dyreinformasjonen presenteres avhengig av status for reproduksjon. I dyrelisten kan du filtrere dyrene basert på besetning, gruppe, utvalg, type dyr, status for reproduksjon og aktivitetsnivå. Det er viktig at du får den mest relevante informasjonen tilgjengelig når du blar gjennom dyrelisten. Fra dyrelisten har du direkte tilgang til individuelle dyrekort.

Dyrekort

Ved å navigere fra dyrelisten eller ved å søke etter dyr i åpningsvinduet har du tilgang til individuelle dyrekort. Basert på status for reproduksjon presenteres de viktigste elementene og vinduet er farget etter status for reproduksjon; akkurat som i DelPro FarmManager. Informasjonen som vises for hver status for reproduksjon kan tilpasses for hver bruker. På denne måten har du full fleksibilitet over hvilken informasjon du vil se først, avhengig av dyrets status.

 Ved å trekke fra venstre mot høyre på toppen av dyrenummeret, blar du mellom dyr i dyrelisten eller i påminnelser.

DelPro Companion - Animal Card

Trekk midt på skjerme for å skifte mellom dyrekortets faner. Avhengig av systemet (VMS eller melkestall) er forskjellige faner tilgjengelig. Alle følger samme logikk som DelPro FarmManager. På den siste fanen kan du registrere hendelser i sanntid og basert på status for reproduksjon. For eksempel kan du ikke drektighetssjekke ei ku som ikke har registrert inseminasjon. I bunnen av dyrekortet har du også direkte tilgang til å registrere hendelser på individnivå. Videre vil du i arbeidsmodus og grupperegistrering se hvordan hendelser kan registreres for flere enn en ku på en gang. Hvis du for eksempel har flere dyr som skal kontrolleres, har vi lagt til rette for at du raskt og nøyaktig kan registrere dette.

Viktige rapporter

Dette er de samme rapportene som vises på venstre side av overvåkningsbildet og Reproduksjon. Disse standardrapportene som viser kyr som for eksempel skal sines eller drektighetskontrolleres er også tilgjengelige i DelPro Companion. Når du velger en spesifikk rapport åpnes listen med dyr som skal vises den aktuelle reproduktive hendelse.

Det er også en rapport om du jobber med DelPro aktivitetsmåler. Denne rapporten viser alle kyr med tildelt aktivitetsmåler. Innenfor filteret kan du deretter filtrere ut hvilke dyr med aktivitetsnivåer du vil se. Dette betyr at du kan filtrere kyr etter:

 • +, ++, +++
 • Relativ aktivitet
 • Timer siden høy aktivitet

Arbeidsmodus

På dyrekortet kan du registrere hendelser på individnivå. Arbeidsmodus lar deg begynne å jobbe med grupper av dyr når du utfører samme hendelse for alle dyr, men med forskjellige utfall. For eksempel, å ha en gruppe på 10 kyr som insemineres; Du vil registrere inseminasjon for alle 10 kyr, men valget av semin som brukes per ku, vil være ulikt. For å sikre at hendelsene gjelder for dyrene, vil meldinger bli annonsert når vi for eksempel drektighetssjekker en ku som ennå ikke er inseminert. Fargen på vinduet i arbeidermodus endres også avhengig av dyrets status.

I Arbeidsmodus kan du velge mellom:

 • Brunstmodus – hold oversikt over all brunst du har observer ved ulike tegn (står, rir etc.)
 • Inseminasjonsmodus – registrer raskt insemineringer etter ulike inseminører og semin
 • Drektighetssjekkmodus – registrer resultater og velg effektiv inseminasjon av dyr med flere insemineringer opp mot drektighetssjekk
 • Avsiningsmodus – sin kyr med ulik medisinsk behandling og plasser de i ulike avsiningsgrupper
 • Helsemodus – legg til ulike helseaktiviteter for flere dyr

Inseminasjonsmodus

Insemination ModeEtter at du har valgt en handling, blir du bedt om å velge hvilke dyr du skal begynne å jobbe med. For Insemineringsmudus kan dette være standardlistenene "Tid for Inseminering" eller "Omløpskontroll". Ved å velge "live" kan du skanne ISO-øremerket til en ku med en Bluetooth-tilkoblet ISO ID-leser og begynne å registrere hendelser for kua som har øremerket du har skannet. I "live"-modus kan du også skrive inn ID manuelt for kua du jobber med. Etter å ha valgt dyr, bytter DelPro Companion direkte til inseminasjonshendelsen, og så lenge denne handlingen er gyldig for hver ku, forblir skjermen grønn. Hvis det ikke er gyldig, kanskje kua allerede er drektig, varsles du ved at skjermen blir rød.  Bruker du "Text-to-Speech"-funksjonen på mobilenheten din, kan du også motta et lydvarsel dersom du prøver å foreta en handling som ikke er logisk for den aktuelle kua.

Drektighetskontrollmodus

Worker mode - Preg Check modeNår du drektighetskontrollerer dyrene dine, vil resultatet av hver ku være ulik. Når du er i Arbeidsmodus, har du all nødvendig informasjon for hånden for raskt å fullføre drektighetskontrollen; enten gjennom "live"-modus eller gjennom rapporten "Tid for drektighetskontroll". Når du drektighetskontrollerer et inseminert dyr, kan du registrere et positivt, negativt eller usikkert resultat. Når du registrerer et positivt resultat vil du også registrere om antall dager drektig stemmer overens med aktuell inseminering. Når man registrerer dyret som usikkert, forblir dyret på listen til neste drektighetskontroll. En drektig ku kan bli bekreftet drektig; alternativene for registrering er da positiv eller abort.

Worker Mode - preg check wrong cow

Et dyr som ikke kan drektighetskontrolleres, for eksempel et dyr som er "Nykalvet" eller "Tom" vil vise en rød skjerm og en talemelding for å gjøre den oppmerksom på en sannsynlig feil registrering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinleggingsmodus

Worker Mode - Dry offNår du har valgt et antall dyr som skal sines av, lar Arbeidsmodus deg raskt rapportere når handlingen er utført. Ved hjelp av rapporten "Tid for sinlegging" eller ved bruk av "live"-modus kan du raskt registrere gjennomføringen/ håndteringen av "sinleggingshendelsen", behandling av dyret og en gruppeendring. All informasjon blir da oppdatert på dyret i én handling – du vil sette pris på denne ett-stegs-registreringen. Hvis flere dyr behandles med de samme medikamentene, og plasseres i samme gruppe, er det bare å lese videre, for da vil gruppemodus være noe for deg!

 

Gruppemodus

Gruppemodus ligner på Arbeidsmodus på den måten at det støtter deg når du jobber med grupper av dyr, bortsett fra at der Arbeidsmodus lar deg registrere ulike resultater per dyr, registrerer Gruppemodus samme resultat på alle dyr. For eksempel dersom ti dyr insemineres med samme semin utført av samme inseminør. I tillegg kan du i Gruppemodus velge fra følgende:

 • Inseminasjonsmodus – registrer samme inseminør og semin for flere dyr på en gang
 • Sinleggingsmodus - register en gruppe kyr som skal sines, med samme sintidsbehandling og plasseres i samme "sinkugruppe"
 • Helsemodus – når diagnostiserte kyr med samme sykdom, behandles likt og med samme medisiner
 • Dyreoversikt - tilordne gruppenummer for dyr som befinner seg i feil gruppe, og/ eller å bekrefte at alle dyr er i riktig fysiske gruppe. I denne arbeidsflyten blir ku-numrene skannet eller tastet inn ettersom man går forbi kyrne. Kyr som ikke er i den utpekte gruppen, får en gruppeendringshendelse (etter en bekreftelse)

Inseminasjonsmodus

Batch Mode - InseminationNår du velger en handling får du igjen valget mellom å jobbe med en "standardrapport" eller å gå til "live"-modus. Men før du velger dyrene, fullfører du hendelsesdetaljene; hvilken semin, hvilken inseminør osv. Når dette er gjort vil listen over dyrene komme opp og du trenger bare å huke av for å legge de til for hendelsen. Fra "mine valgte dyr" (midtfanen) kan du enkelt fjerne eventuelle feilregistrerte dyr fra listen og bekrefte hendelsen på de gjenværende dyrene ved å trykke på det grønne krysset.

 

 

Sinlegging

Batch Mode - Dry OffSom i Arbeidsmodus, er det i Gruppemodus enklere enn noensinne å registrere en "sining". I Gruppemodus har du mulighet til å velge behandlingen som er brukt for alle utvalgte dyr, og til hvilken gruppe de skal flyttes. Deretter skal det bare bekreftes hvilke dyr som faktisk ble "sinet".

 

 

 

 

 

 

"DelPro rett i lomma"

Med DelPro Companion ønsker vi å støtte deg i dine arbeidsrutiner, for å registrere alle viktige hendelser som skjer i løpet av dagen, når de skjer. Den er der for å gjøre det raskere og mer nøyaktig å få ting gjort – for at du skal få mer tid til å bruke med kyrne dine.

DelPro Companion - app store QR-code 

Merk: DeLaval DelProCompanion krever at gården din har DeLaval farm router, DeLaval wireless access point og DeLaval DelPro FarmManager 5.3 eller høyere installert. Du kan finne DelPro Companion der du laster ned apper ved å søke på "DelPro Companion" eller ved å bruke QR-kodene over.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser