Kraften av data på din gård

I dag kan du automatisk samle data som en gang var umulig å måle – men hva er det vi måler, og hvordan kan informasjonen hjelpe deg til å nå dine melkeproduksjonsmål?

Ettersom melkeprodusenter setter sine egne styringsmål og mål for melkeproduksjon, er en viktig del av styringen å forstå og tolke tilgjengelig data og teknologi; målet er å måle fysiske, atferdsmessige og produksjonsmessige indikatorer for å videreutvikle strategier og gårdens overordnede effektivitet.

Hovedmålene med å utnytte teknologi og data er å maksimere en melkekus potensiale, å kunne oppdage helseproblemer tidlig, og minimere bruken av knappe ressurser. Et eksempel er medisinering og å redusere behovet for behandling ved å foreta forebygge helsetiltak. DeLaval DelPro™ hjelper melkeprodusenter med raskt å diagnostisere dyrehelseproblemer, noe som i stor grad påvirker behandlingskostnadene og minimerer ytelsestap.

Databehandling i kombinasjon med riktig utstyr, slik som for eksempel DeLaval OptiDuo™, kan også hjelpe til med å optimalisere fôring, bidra til å redusere svinn og øke produktivitet. Nøyaktig oppdagelse av brunst kan redusere inseminasjonskostnader og øke reproduksjon med blant annet riktig styring av data fra aktivitetsmåling.

DelPro BioModeller

Å ha data man kan handle etter er viktig, men nøkkelen til utmerket driftsstyring er å ha muligheten til å utføre prognoser for å utforske mulige forbedringer av en gårds lønnsomhet og / eller effektivitet.

Gjennom riktig datatolking kan DelPro hjelpe melkeprodusenter med å lage prognoser basert på nåværende og historiske data. Systemet kan bidra til å skape nøyaktige modeller av både biologiske og atferdsmessige utfall; vi kaller denne unike modellen DelPro BioModels. Informasjonen som produseres av disse modellene kommer i form av en indeks - i henhold til dine forutbestemte terskelverdier - som viser deg når og hvis ytelsen er mindre enn ønsket eller bedre enn forventet. 

BioModels kan gi deg et klart øyeblikksbilde av kuas ytelse, reproduktive status eller helse - ofte før det er noen synlige tegn. Ved å legge til veterinærens protokoller i prosessen og inkludere administrerte dyrs helsekrav gjennom DelPros «veterinærbesøk og vaksinasjonsprotokollfunksjonalitet», kan du maksimere utbytte og nøyaktighet ved veterinærbesøk. Enten du trenger å vaksinere, klauvskjære eller drektighetskontrollere, har brukerne fleksibilitet til å sette kriteriene i «dyrehelsemodulen» for å unngå at man overser ei ku som trenger en veterinærsjekk.

Alle sensorer og registreringsenheter på gården bidrar til å gjøre livet ditt enklere og kyrene dine mer produktive. Dataintegrasjonen av løsninger for besetningsstyring vil fortsette å utvikle seg. Den analytiske kraften til DelPro bringer alt sammen på ett sted på gården din, noe som gir deg bedre og raskere informasjon slik at du kan ta nøyaktige beslutninger - selv for utfordringer som ennå ikke har blitt et problem.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser