2 minutters-kontrollen

2 minutters-kontrollen er ikke en funksjon i DelPro, men en metode som gjør at du gir oppmerksomhet til de individene som trenger det. Dette gir deg mulighet til å ta raske beslutninger for hva du skal gjøre i forhold til effektivitet og/eller ved økt risiko med dyrehelse.

2 minutters-kontrollen er en rask sjekk av skjermbildene som er «live» og oppdateres kontinuerlig etter hver melking i DelPro FarmManager. Om du kontrollerer disse skjermbildene tre ganger om dagen forbedrer du kunnskapene om hver enkelt ku i besetningen betraktelig. Ved å kjenne igjen konsekvenser og tendenser i de data som vises blir det enkelt å gjenkjenne kyr som krever ytterligere tilsyn og/eller behøver behandling eller oppfølging. De to skjermbildene som benyttes for 2 minutters-kontrollen er Status/ Melkekø og Kuovervåking. Når du gjør 2 minutters-kontrollen skal du også rengjøre kameraet på robotarmen (VMS classic).

Melkekø

Det handler om å relatere seg til kuas fysiologi. Om du kontrollerer Status/ Melkekø minst tre ganger pr  dag observerer du raskt og effektivt om det er endringer i ytelse, på både besetnings- og hvert individs nivå.

Utfør 2 minutters-kontrollen tre ganger pr. dag og spør deg selv:

  • Hvilke kyr er for sene til melking (basert på hvor de er i laktasjon og produksjon)?
  • Hvilke kyr underpresterer? (Redusert produksjon? Hvorfor?)
  • Hvilke og hvor mange ufullstendig melkede kyr har besetningen?

DelPro FarmManager Milking Queue

Kuovervåking

Kuovervåking er det viktigste verktøyet som gir oss mulighet til å spore opp om kyr som har, eller står i fare for å få, mastitt. De viktigste parametere her er: konduktivitet (ledningsevne), blodnivå, somatisk celletall (hvor det er OCC i bruk) og MDi (Mastitis detektions index). MDi er en kombinasjon av konduktivitet, melkningsintervall og blodverdien.

Indeksen beregnes på hele jur, ikke pr jurfjerdedel. MDi er et hjelpemiddel til deg som bruker for å finne potensielle helseproblemer i besetningen.

Hvordan tellerne fungerer og hva de betyr

Tellerne Jurnivå: påvirkes av MDi og (hvor det er montert) OCC.

Tellerne Spenenivå (innstillbart): konduktivitet og blodverdier påvirker tellerne pr jurfjerdedel.

  • Rød = noe er galt ved siste melking, dette er en «dårlig» melking (når det gjelder jurhelse)
  • Gul = noe som var galt ved forrige melking har endret seg til det bedre ved siste melking
  • Grønn = alt vel

Akkurat som med Status/ Melkekø, jo oftere du kontrollerer Kuovervåking, desto raskere kan du visuelt kontrollere og/ eller behandle kyr med avvik. Ved å kjenne igjen hver ku oppdager du raskt avvik enkelt og effektivt. Ta med Kuovervåking i 2 minutters-kontrollen og spør deg selv:

  • Hvilken ku ligger i toppen av jurtellerlisten «Jur» (basert på MDi og OCC hvor det er aktuelt), og enda viktigere hvem er ny på listen?
  • Hvilken ku ligger på toppen av den fjerdedelsbaserte telleren «Tellere/ spenenivå», og enda viktigere hvem er ny på lista?
  • Hvor høy er konduktivitetsverdien på de OBS-merkede kyrne, og er verdien endret til enda høyere?

DelPro FarmManager CowMonitor

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser