Hvor stor er en spene?

GRATIS MÅLEVERKTØY

Det er det umulig å svare på. Det finnes av samme grunn ingen universal spenegummi som passer perfekt til alle spenestørrelser. DeLaval har derfor utviklet en rekke ulike størrelser og varianter av spenegummi for at det skal være mulig å finne en spenegummi som passer best mulig til din besetning.

Hvordan skal du vite hvilken spenegummi du skal bruke i din besetning?

Til det spørsmålet finnes det derimot kun ett svar. Du må måle! DeLaval har derfor utviklet en spesiell målekopp for å måle størrelsen på spener. Denne målekoppen kan du få gratis ved å hendende deg til din servicetekniker. Du vil samtidig få et skjema som skal brukes for å fylle i mål på spener. Når dette er gjort kan serviceteknikeren legge disse målene inn et dataprogram utviklet til dette formålet og få ut en anbefaling over spenegummi som vil passe mest mulig optimalt til nettopp din besetning.

Ta kontakt med din servicetekniker for å få mer informasjon og gratis måleverktøy.

Klikk her for å finne nærmeste servicetekniker.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser