Oppgraderingsmuligheter for din VMS™ melkerobot

Du som har VMS™ har en fantastisk melkerobot. Du har også mange muligheter for oppgraderinger som kan gjøre hverdagen enda enklere for deg og dine kyr. Det kan over tid være forebyggende oppgraderinger for økt driftssikkerhet, oppgraderinger med ny sensorteknikk som gir deg mer og bedre informasjon for å kunne ta bedre beslutninger, eller det kan være oppgraderinger som direkte kan bidra positivt med marginer i kampen for best mulig melkekvalitet og dyrehelse.

 

UPS for stabil strømtilførsel til ditt VMS system

En UPS opprettholder drift ved kortvarige strømforstyrrelser. De fleste har en UPS på kontoret for å sikre alarmutsending ved strømstans. I tillegg er det en god løsning å ha en egen UPS tilkoplet selve VMS`en. Det vil ikke holde VMS i drift ved strømstans, men det vil holde VMS`en påslått, slik at du kan starte melking igjen via fjernstyring når strømmen er tilbake og ikke nødvendigvis måtte være fysisk i fjøset for å trykke på knappen for å starte VMS`en igjen. En UPS fungerer også som spenningsstabilisator og verner dermed elektronikken i VMS ytterligere om strømtilførselen er ustabil eller plaget av forstyrrelser. En billig forsikring som kan monteres sammen med alle VMS – kontakt din Servicetekniker.

 

Nytt analogt Modem

Har du analogt modem og blir oppringt av VMS systemet ved alarm hvor en stemme forteller deg hva som er galt? Da er denne informasjonen til deg.

Mye tyder på at vi kommer til å se mindre og mindre analoge voice-modem fremover. Det er i mange områder ikke enkelt å få telefonlinje og analoge telefonmodem er en utdøende teknologi. DeLaval har i flere år levert et grått modem fra produsenten Multitech. Dette er det dessverre ikke lenger mulig å få tak i. Dette er utgått og erstattet av et sort modem fra produsenten «Direktronik». Dette modemet kan dessverre bare brukes sammen med Windows10, og VMS™ Baseline 7.2 (DelPro5.3) og nyere.

Det betyr at et modemhavari kan føre til enten en oppgradering, eller en overgang til alternativet som er SMS-varsling. SMS-modem fra We4You kan bestilles på tlf. 22901060. Mange er fornøyd med å kjøre alle alarmer gjennom appen MyFarm eller AMS-notifier, og bare få stoppalarmer med delay via oppringing/sms som en ekstra sikkerhet. MyFarm eller AMS-notifier er ikke anbefalt som eneste alarmutsender.      

Din Servicetekniker vet hva du trenger – finn din lokale servicetekniker.

 

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser