Oppgraderingsmuligheter for din VMS™ melkerobot

Du som har VMS™ har en fantastisk melkerobot. Du har også mange muligheter for oppgraderinger som kan gjøre hverdagen enda enklere for deg og dine kyr. Det kan over tid være forebyggende oppgraderinger for økt driftssikkerhet, oppgraderinger med ny sensorteknikk som gir deg mer og bedre informasjon for å kunne ta bedre beslutninger, eller det kan være oppgraderinger som direkte kan bidra positivt med marginer i kampen for best mulig melkekvalitet og dyrehelse.

 

Oppgradering til siste tilgjengelige DelPro og systemprogramvare (Baseline)

For VMS™ Classic er DelPro 5.3 nyeste versjon av allerede kjent programvare. DelPro 5.3 er utvidet i funksjonalitet fra tidligere versjoner og gir deg enda flere gode verktøy for å drive god og effektiv besetningsstyring, og gir også støtte for både klauvspyling og ekstra kameraspyling. Fokus på oversikt og trendutvikling i besetningen, påminnelser og grindfunksjoner når enkeltkyr kommer inn i et definert område.

                         

I tillegg støtter DelPro 5.3 og nyere den mobile utvidelsen «DelPro Companion» som gjør at du kan ta med deg de viktigste delene av DelPro rett på mobilen, med mulighet for å registrere blant annet reproduksjonshendelser direkte på mobilen.

DelPro 5.3 og nyere vil også få støtte for NCDX, Automatisk overføring av data mellom DelPro og husdyrkontrollen trolig i løpet av 2019.

Kostnaden for denne oppgraderingen er avhengig av hva du har fra før.

Din Servicetekniker vet hva du trenger – ta kontakt for tilbud.

 

PC og skjerm

PCen i et DelPro og VMS-system er et av dine viktigste verktøy som ikke bare sørger for at du har tilgjengelig informasjon, men som også brukes til å styre både melking, fôring og annet vitalt utstyr. PC bør vurderes å byttes forebyggende hvert 3.-4. år etter 24t drift i miljøet på et fjøskontor.  Ikke vent til det «står i syv steiner». PCen levert av DeLaval er skreddersydd, forhåndskonfigurert og testet for å fungere sammen med DeLaval-utstyret. Det anbefales å oppgradere systemet til siste tilgjengelige programvare ved PC-bytte, da mye av oppgraderingen kan gjøres samtidig. 

 

Har du vurdert å ha 2 skjermer på kontoret? Dette er en veldig praktisk løsning for enkelt å kunne ha flere visninger oppe samtidig. Nyere PCer støtter to skjermer.

Din Servicetekniker vet hva du trenger – ta kontakt for tilbud.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser