Visjon, misjon og kjerneverdier

Dette er en sammenstilling av våre overordnede mål og de kjerneverdier som vi blir ledet av som virksomhet og som enkeltpersoner.

Vår visjon

Vår visjon er hva vi ønsker å være og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Det er hva vi strever etter. Den inspirerer og motiverer oss.

Vi gjør bærekraftig matproduksjon mulig

 

Vår misjon

Vår misjon er årsaken til at vi er til og hva vi gjør i vårt daglige arbeid for å oppfylle vår visjon.

 • Vi jobber sammen med kundene for varige resultater.
 • Fra vår ledende posisjon innenfor melkeproduksjon fornyer og utvikler vi oss og ekspanderer innenfor nye segmenter og nye geografiske områder.
 • Vi leverer integrerte løsninger og sørger for at vi er ledende overalt hvor vi gjør forretninger. 
 • Vi er til for kunden, døgnet rundt.

Våre kjerneverdier

Våre kjerneverdier hjelper oss med å ta de rette beslutningene og leder oss i vårt daglige arbeid.

Pasjon

 • Vi deler en lidenskap for å levere kundeverdi.
 • Vi er stolte av vår historie og vår suksess.
 • Fra vår ledende posisjon innenfor melkeproduksjon vokser vi vår virksomhet med lidenskap. 
 • Det er denne lidenskapen som skiller oss fra andre selskaper.

 Personer

 • Vi har muligheter til og er klarert for å ta beslutninger innenfor vårt ansvarsområde.
 • Vi bygger vår suksess på kompetanse og ved stadig å investere i personlig utvikling.
 • Vi deler vår kunnskap, støtter hverandre og liker å være en del av et team.
 • Vi oppfordrer til mangfold og setter pris på den kreativitet som kommer fra en blanding av kulturer, kjønn, seksuell legning, religion, erfaringer og personligheter.
 • Vi er en del av et globalt nettverk.

Profesjonelle

 • Vi leverer kvalitet i alt vi gjør.
 • Vi har et klart ansvar og oppfyller våre forpliktelser.
 • Vi lytter, lærer, skaper noe nytt og forbedrer oss hele tiden.
 • Vi er stolte av hvem vi er og viser dette ydmykt gjennom våre holdninger og vår atferd.
 • Vi er tro mot våre verdier. 

Partnerskap

 • Våre kunder, deres behov og forventninger, er utgangspunkt for alt vi gjør.
 • Våre forhandlere er forretningspartnere som vi i fellesskap leverer kundeverdier sammen med. DeLaval ansatte, våre forhandlere og våre kunder samarbeider for å oppnå langsiktige virksomhetsresultater. 

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser