Besetningsstyring

Vi har utviklet DeLaval DelPro™ med alle tilhørende sensorer og bruksområder for å gi deg mer kontroll enn noen gang tidligere. Ved å tilby deg raskere, mer nøyaktig tilgang til nyttig informasjon, analyser og rapporter som gjør det enklere å ta bedre beslutninger på gården.

DeLaval DelPro™ - beslutningene starter her

Du angir målsettingene og målene for styringen, og du
har DelPro til å kontrollere at du har alt du trenger for å
gjennomføre planene dine. Opplysningene for å overvåke
og tilpasse planene og varslene, finner du i DelPro.
Til denne oppgaven sammenfatter DelPro alle datakildene
som er i systemet, behandler og analyserer dem for å
generere viktig informasjon og viktige rapporter som er til
hjelp i arbeidet. Takket være en rekke bruksområder kan
du styre systemytelsen avhengig av hvilken oppgave som
skal utføres – DelPro plasserer deg og brukervennligheten i
sentrum for alle oppgavene.
Rask, enkel, nyttig, nøyaktig og håndfast informasjon som
hjelper deg med å løse utfordringene på et moderne bruk.
Når du må ta beslutninger på gården, bruker du først og
fremst DelPro til å samle inn pålitelig, nyttig informasjon.
Dette er starten på vel overveide beslutninger.

DeLaval DelPro™ er en sentral driftsplattform som
brukes på ulike typer av besetninger og dyreslag, alt
fra gårder med noen få dyr til gårder med besetninger
på opptil 20 000 dyr. Uansett om du har melkekyr,
sauer, geiter eller bøfler, tilbyr systemet akkurat den
behandlingskraften som gjør alle data du mottar fra
melke- og fôringssystemer, integrerte sensorer, dyr,
registrerte hendelser og observasjoner, om til nyttig
informasjon som lar deg ta bedre beslutninger, som i
sin tur gir bedre resultater. 
På melkebruk henger det meste sammen, og ulike beslutninger
har ulike konsekvenser. Derfor er DeLaval DelPro™ konstruert
slik at det støtter fem grunnsteiner i gårdsdriften. Systemet
inneholder verktøy som du kan bruke til å ta beslutninger som
vil maksimere resultatene for alle delene av gården.

  • Nøyaktig, lettfattelig og anvendelig informasjon
  • For kyr, sau, geit eller bøffel
  • Fra små besetninger, helt opp til besetninger på 20 000 dyr
  • Støtter gode beslutninger som skaper bedre resultater
  • Anbefalt av melkebønder
Vis mer

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser