DeLaval DelPro™ Applikasjoner

DeLaval DelPro™ håndterer alle data som registreres på gården og gjør alle beregningene for deg. I stedet for mange sider med tall og diagrammer, får du nyttig informasjon presentert enkelt – noen ganger i form av kun ett tall eller varsel.

  • Komplett og detaljert kontroll fra kontoret og ute av kontoret
  • Rask tilgang til dyredata og enkelt å registrere hendelser
  • Detaljerte melkedata og aktiv tilbakemelding i melkestall
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

All den nyttige, håndfaste informasjonen presenteres i den DelPro-applikasjonen som håndterer den aktuelle oppgaven. Det betyr at du har tilgang til informasjonen på kontoret, i fjøset på beitet eller under melking. Du mater inn alt i verktøyet via en rekke inndatafunksjoner. DelPro behandler og finner frem dataene for å tillate analyser og rapporter, som deretter presenteres i en rekke applikasjoner som gjør det enklere for deg å bruke dataene til flere formål enn du trodde var mulig.

DeLaval DelPro™ er ikke bare én programvare. Det er en hel styringsplattform som gir deg den nøyaktige, punktlige informasjon du trenger for å drive en effektiv og lønnsom melkegård. Systemet er en sentral plattform som samler inn og analyserer data fra melkesystemet og sensorene. Deretter distribueres dataene via en rekke skreddersydde, brukervennlige applikasjoner slik at du enklere og raskere kan gjøre data om til handling.

DeLaval DelPro™ Applikasjoner

Produkter

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser