Product Image

DeLaval DelPro™ Companion

Ikke gå fra kontoret alene - ta DelPro™ Companion med deg. DelPro™ Companion er et verktøy for å få jobben gjort. Den vil raskere og mer nøyaktig få ting gjort mens du aktivt jobber med kyrne dine.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

DeLaval DelPro™ Companion

Fordeler

Dyreliste

Her finner du alle dyrene dine på ett sted. Fra dyrelisten kan du åpne individuelle dyre- kort, registrere hendelser for enkelt-individ som f.eks brunst, inseminering eller resultatet av en drektighetskontroll. Dyrelisten filtrerers på samme måte som i DelProTM, slik at du enkelt kan få frem dyrene du vil jobbe med.

Viktige rapporter

Trenger du raskt informasjon om hvilke dyr som nærmer seg kalving, er ventet å komme i brunst eller skal sinlegges? Med DelProTM Companion har du de kjente reproduksjonsrapportene fra DelProTM alltid tilgjengelig rett i lomma.

Arbeidsmodus

Registrer en hendelse for flere dyr, hvor resultatet for hvert dyr kan være forskjellig. Få f.eks. opp en arbeidsliste med dyr som skal drektighetskontrolleres, og etter hvert som dyrlegen kontrollerer, kan du enkelt registrere om hvert dyr er drektig eller ikke.

Grupperegistrering

Registrer den samme hendelsen for flere dyr på en gang. Flytt flere dyr fra en gruppe til en annen, sinlegg flere kyr samtidig, eller registrer f.eks. klauvskjæring eller vaksinering som en behandling på flere dyr på en gang.

Stemmestyring og Bluetooth-tilkoblet ISO-leser

Ikke bare gir vi direkte tilgang til data fra dyret, når du har talemodus aktivert, får du også direkte tilbakemelding som lyd. Det betyr at du ikke lenger trenger å se på papir eller telefonen, nå kan du få denne informasjonen lest høyt direkte. Med mulighet for tilkobling via Bluetooth til en ISO-tag-leser vil DelPro Companion umiddelbart vise nødvendig informasjon om den aktuelle ku når du scanner ISO-øretagen. Slik får du umiddelbart informasjonen du trenger når du er hos dyrene i fjøset, og for eksempel sjekker drektighet.

Vis mer

DeLaval DelPro™ Companion

Kompatibelt med

Som et tillegg til DelPro Farm Manager og som en del av driftsplattformen for besetningsstyring, er DelPro Companion utviklet for å samarbeide med deg. Den viser ikke bare dyreinformasjon, men hjelper deg også med arbeidsrutinene for å registrere viktige hendelser i løpet av dagen, akkurat når de inntreffer.

Det gjør at insemineringer, drektighetskontroller og behandlinger ikke glemmes bort og at du kan registrere hver hendelse nøyaktig, i sanntid, akkurat der og da. DelPro Companion gir deg mulighet til bedre beslutninger, rett i lomma.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser