Product Image

DeLaval DelPro™ Farm Manager

DelPro Farm Manager presenterer informasjonen som er samlet, behandlet og analysert av DelPro, slik at du kan følge med på driften av din melkeproduksjon i en brukervennlig programvare.

  • Startside med øyeblikkelig oversikt
  • Enkel å tilpasse etter dine behov
  • Svært brukervennlig
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

DeLaval DelPro™ Farm Manager

Fordeler

Prioriter det som er viktig for deg

DelPro™ Farm Manager er nøkkelen til å omforme all informasjonen som er samlet om gården din til verdifull, informasjon som er enkel å forstå og enkel å handle etter. Sentralt for dette er muligheten til å tilpasse din visning for enkelt å kunne skille ut informasjonen som er viktigst for deg.

Overvåkning

Totaloversikt på ett skjermbilde. DelPro Farm Manager er verktøyet som konverterer alle data som registreres på gården til verdifull, enkel og håndfast informasjon. Overvåking gjør akkurat det. Den består av et oversiktspanel som gir deg korte innblikk i alt du trenger å vite, i et enkelt og brukervennlig format.

Status melkekø – kun for VMS

95 % av gårdbrukerne som har DelPro med VMS, bruker melkekøen hver dag og mener at det er den nyttigste modulen de har. Melkekøen er den perfekte måten å begynne dagen på – den gir et raskt innblikk i alt som har skjedd i løpet av natten og dagen før. Slik kan du raskt finne ut hva du må gjøre samme dag og dermed optimalisere produktiviteten.

Planlagt melking

Oversiktspanelet for melkeeffektivitet i DelPro Farm Manager gir deg raskt overblikk over effektiviteten til melkesystemet: antall kyr melket pr. time, rotasjoner og/eller grupper som er melket og melkemengden for hele melkeøkten. Enkle fargeindikatorer kan gjøre deg oppmerksom på endringer i ytelsen. Du får også raskt og enkelt tilgang til ytterligere informasjon som du kan bruke til å korrigere ytelsen.

Spesialistmoduler

DelPro Farm Mangers spesialistmoduler gir deg bedre kontroll over dyrenes velferd. Kyr legges automatisk i veterinærlister for å sikre at nødvendige undersøkelser, vaksiner eller andre behov oppdages og belyses, som betyr at du kan slappe av og vite at ingen dyr blir glemt. Du har også anledning til å se hvor mye hver ku bidrar til celletallet, SCC-nivået, på melketanken. Vi lover å støtte deg med konsekvent styring av din besetning, i tide og automatisk.

Standard arbidesrutiner

Å ha faste arbeidsrutiner er kritisk i moderne melkeproduksjon. DelPro Farm Manger, og dens Standard arbeidesrutiner støtter deg til å administrere og gjennomføre handlinger konsekvent for ulike hendelser som tid for inseminering, behandling av en ku med ketose eller kontroller som skal utføres på friske kyr.

Vis mer

DeLaval DelPro™ Farm Manager

Kompatibelt med

DeLaval DelPro™ kombinerer, behandler og analyserer alle data som registreres på gården.

DelPro Farm Manager er det viktigste grensesnittet for all denne informasjonen. Det gir deg mulighet til å kontrollere alt, slik at du har alt som kreves for å ta bedre beslutninger hver eneste dag.

Så uansett om du må overvåke produksjonen til en bestemt ku, en gruppe eller hele besetningen for å avgjøre hva du skal gjøre, gir DelPro Farm Manager deg kontroll.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser